Skip to content
tachografy_iconArtboard 1 copy 50

Ciachovanie tachografov

Ciachovanie tachografov a proces ciachovania

Ciachovanie tachografov? Čo to je?

Čo je to tachograf a načo je ciachovanie tachografu?

Tachograf je kontrolný merací prístroj, ktorý musí byť pevne spojený s motorovým vozidlom. Toto zariadenie zaznamenáva prejdenú vzdialenosť, rýchlosť a nevyhnutné údaje ako prestávku,  jazdu, odpočinok za súčastného merania času.

Záznamové zariadenia v cestnej doprave (ďalej len „tachografy“) sú základným prvkom pre dodržiavanie a kontrolu bezpečnosti cestnej premávky v Európskej únii u motorových vozidiel nad 3,5 t na prepravu tovaru a u motorových vozidiel s počtom miest na sedenie viac ako osem okrem miesta vodiča.

Tachograf podlieha ciachovaniu (overeniu) a to každé 2 roky ak neboli zmenené jazdné vlastnosti vozidla (napr. výmena pneumatík) alebo neboli porušené zabezpečovacie plomby.

Ako prebieha ciachovanie tachografov

Ako prebieha overenie analógového tachografu

nastavenia_rýchlosti_tachografArtboard 1 copy 100

Nadstavnie rýchlosti

Ciachovanie tachografov je zo zákona povinný úkon. Na správnosť tohto úkonu vykonávaným  overovacím strediskom dohliada SMU. Rýchlosť po ktorej tachograf zapisuje tachograf prekročenie rýchlosti do tachografu je stanovéná maximálnou konštrukčnou vozidla, zápísanou v TP vozidla (s platným nariadením ___ od 1.12019). Overovač svojvolne nemení rýchlost vozidla. Finálnu rýchlosť vozidla vyhodnocuje a nadstavuje počítač. Správnosť nadstavených údajov vykonanú overovacím strediskom kontrolujú príslušné orgány. Z tohto dôvodu nie je možné nadstavovanie rýchlosti podľa požiadaviek klienta.

rýchlost podla GPS_iconArtboard 1 copy 60

Rýchlost podľa GPS

Tachograf vyhodnocuje výslednú rýchlosť vozidla špecificky, poďla opotrebenia pneumatík, typu prevodovky a typu vozidla. Kontrola presenosti tachografu podľa GPS nie je vhodná metóda z dôvodu, že tachograf je zariadenie, ktorého ulohou je nepovoliť prekročenie rýchlosti nad 90km/h za žiadnych okolnosti. Tachograf je zariadenie, ktoré určuje presný počet na základe otáčok hriadela a kolesa (nie podľa vzdušnej rýchlosti ako GPS). Z tohto dôvodu sa výsledný počet prejdených kilometrov líši od vozidla k vozidlu a od tachografu k GPS.

opotrebovanie pneumatík-iconArtboard 1 copy 130

Opotrebovanie pneumatík

Opotrebovanie pneumatík zohráva pri ciachovaní tachografov významnú úlohu. Zatiaľ čo výmena pneumatík za nové spôsobuje zníženie rýchlosti, opotrebované pneumatiky povolia tachografu rýchlosť, ktorá je bližšie k maximálnej rýchlosti 90km/h. Dôležité je dbať, na nadmerné opotrebovanie pneumatík. Pri overení tachografu je dôležité dbať na minimálny dezén a to je 3mm. Pod touto hranicou nie je možné vykonať overenie tachografu, pretože pneumatiky nie sú spôsobilé na cestu. Pri zmene pneumatík, po ktorom nenasledovalo overenie tachografu môže dôjsť k nesprávnemu fungovaniu tachografu a to k zaznamenávaniu rýchlosti a prejdenej vzdialenosti. 

karta vodiča dodatokArtboard 1 copy 140

Dodatok po overení

Ciachovanie tachografov je možné len špecializovanou servisnou kartou. Karta vodiča sa pred overením tachografu vyberá a nahrádza ju servisná karta. Vloženie servisnej karty sa zaznamenáva do tachografu. Po overení vozidla, vodič zadá do tachografu dodatok s aktivitou “odpočinok” (predvolená možnosť). Novšie digitálne tachografy dočítajú rozdiel časov (od vybratia po vloženie karty) automaticky. Pri starších digitálnych tachografoch je nutné tento čas dočítať manuálne a to šípkou hore pri blikajúcom čase. Dodatok tachograf žiada automaticky pri vložení karty vodiča do tachografu.

Ľudia pred tebou tiež čítali

Objednaj sa tu, cez facebook alebo zavolaj

Objednáť sa u nás môžeš cez facebook, e-mailom alebo telefonicky.