Skip to content

GPS tachograf

GPS tachograf (GNSS) novej generácie nazaručuje presné meranie rýchlosti, ako gps

Ako funguje GPS

GPS – globálny polohovací systém dokáže určiť presnú polohu ľubovoľného miesta na Zemi. Umožňuje navigáciu na konkrétne zemepisné súradnice, alebo uloženie aktuálnej polohy do pamäte. Pri opakovanom zisťovaní polohy jedného a toho istého miesta prístroj vždy ukáže odlišné súradnice. Aktuálne zistená pozícia sa líši od skutočnej o určitú odchýlku. Je do zapríčinené samotnou technológiou GPS a ďalšími okolitými vplyvmi. Pri zachovaní ideálnych podmienok, odchylka GPS by nemala presahovat 17m. Vyplýva to z povahy systému GPS a preto ak využívame systém GPS naprieč zariadeniami, budu vychádzať identické údaje. Pri tachografe je však táto situácia rozdielna. Tachograf vyhodnocuje rýchlosť na základe počtu otočov kolesa (respektívne počet impulzov na prevodovke). 

Ako funguje tachometer ?

Aby sme to pochopili, v prvom rade si vysvetlime ako to bolo kedysi. Plastové prevody točili káblom, ktorý otáčal magnetom v kovovej nádobne pripevnenej k ihle, ktorá generovala rotačný pohyb. Proti tejto sile pôsobila vratná pružina. Opotrebované prevody, zauzlené alebo nenamazané káble či pružina a ďalšie nespočetné mnžostvo premenných spôsobovalo odchylky. Ale prečo je to tak teraz ? Keď je všetko digitálne ? Rýchlost sa väčšinou meria z kolesa alebo snímačom upevneným na prevodovke, ktorý sníma počet otočiek hriadela. Zmena obvodu, pod hustenie alebo prehustenie pneumatík, ťažký náklad môže odchýlky, s ktorými sú výrobcovia povinný pracovať  násobiť.

Odchýlka už pri výrobe

Výrobcovia vozidiel konajú na základe Európskeho zákona ECE-R39. Autá opúšťajú výrobnu linku s optimisticky nadstavenými hodnotami. Vozidlá majú kalibrované tachografy / tachometre pre daný druh vozidla, prevodovku a povolené rozmery pneumatík. Možné viariácie pneumatik a ich následne opotrebovanie núti technikov, kalibrovať autá s odchylkami a plus brať do úvahy európsky zákon ECE-R39.

GPS verzus vozidlo

Ako nákladné tak aj osobné vozidlá su známe svojou odometrovou odchýlkou. Dôvod tejto odchýlky je jednoduchý. Zatiaľ čo GPS meria prejdenú vzdialenosť tou najjednoduchšou cestou a to, len vzdialenosť z bodu A do bodu B (ako keby ste lietadlo), tachograf rýchlosť vyhodnocuje elektronicko – mechanicky. Pri tejto metóde berie do úvahy opotrebovanie a teda obvod penaumatik, ich tlak a systém prevodov v prevodovke. Výrobcovia áut si túto odchylku vyplývajúcu z technológie merania rýchlosti uvedomujú. Konájú tak na základe Európskej dohody (Európskeho zákona ECE-R39 ), ktorý káže nasledovné. Žiadne vozidlo, vyrobené v Európe, nesmie nikdy ukazovať rýchlosť menšiu než, akou v skutočnosti ide a nesmie  ukazovať rýchlosť väčšiu ako 110% aktuálnej rýchlosti +4km. Toto je dôvod prečo idete na osobnom vozidle 120km/h ale podľa GPS idete 116km/h. Z týchto dôvodov, ma GPS tendenciu presného merania a to z povahy rozdielov technológie. GPS nemeria rýchlost a vzdialenosť cez mechanické časti na rozdiel od tachografu / tachometru vozidla.

Drahšie auto, menšia odchýlka ?

Nie tak zhurta! Práve naopak. Luxusnejšie / drahšie vozidlá ukazujú práve väčšiu rýchlosť ako v skutočnosti idete. Na zdôraznenie, športové autá vykazujú z pravidla väčšiu odchýlku ako rodinné minivany. Prečo je tomu tak ? Pár dôvod sme si už povedali no ďalším je, že sa snažia vodičov uchrániť pred prekročením rýchlosti. Aj keď tu práve porovnávame osobné vozidlá, situácia rovnako platí pre nákladné vozidlá. Nuž, výrobcovia neriešia tvoj pracovný čas a fakt, že odchýlka ti narúša tvoj pracovný výkon limitovaný tachografom. 

Zastav sa u nás na kávičku

Overenie tachografu, karta do tachografu alebo sťahovanie údajov? Zavolaj, napíš, e-mai alebo soc. siete. Sme tu!
Tel. číslo: 0949 132 427
Tachograf

Aké odchylky a prečo ?

Odchylky Európskeho zákona ECE-R39 poznáme, ale čo ďalej ? V dnešnej dobe je najväčším a zatial nevyriešným problemom opotrebovanie a tlak penaumatík. Zatial čo pri osobnom vozidle, tento rozdiel nie je tak zásadný (pokiaľ máte rozmer, aký je v TP), pri kamióne to naberá iný rozmer. Veľkost obvodu kolesa pri nových a zodratých peneumatikách je obrovský. Rozdiel čisto novej a opotrebovanej pneumatiky môže byť mať až 4% vplyv na výslednú rýchlosť. Zaťaženie alebo podhustenie / prehustenie pneumatík môže mať za následoch ďalších 2% rozdiel na výslednej rýchlosti. Američania dobrovolne nasledujú združenie inžinérov J1226. Tie ukladajú nasledovné. Dovoľujú sa technikom zameriavať na -1 až 3% pri nízkych rýchlostiach a od 0 po 4% pri vyšších rýchlostiach. Tieto percentá sa ale nepočítajú z aktuálnej rýchlosti ale z percentuálneho podielu maximálneho rozsahu rýchlosti na číselníku. Ale pozor! To nie je všetko. Ak jazdíte na artickom alebo púštnom podbebí, máme tu ďalšie +/-2%. Blizko teplotnách extrémov -40 a +85C máte sa pracuje s ďalšími +/-1%. Ďalšie sú chyby alternátora. Ak napätie klesne pod 2V alebo klesne pod normálnu hodnotu, pracujeme s ďalšími 2% +/-.

Európsky zákon ECE-R39

Európskemu zákonu ECE-R39 ide o jediné. Za žiadnych okolnosti nesmie ukazovať rýchlost menšiu ako je tá skutočná. K spomenutým odchylkám rátame odchylky tachografu. Z tohto dôvodu je pravidlom, že náklade vozidlo v skutočnosti nejde 90km/h a pôjde tak len za veľmi optimálnych podmienok, ktoré nevydržia večne. Nie je v moci overovacieho strediska / overovača tento zákon meniť, ohýbať a prispôsobovať výslednú rýchlosť k presnej satelitovej rýchlosti (aj keď by sme ti radi vyhoveli).

Odchýlka rýchlosti medzi GPS a tachometrom nie je nová a neznáma vec. Vyplýva to tak z nariadení a s nariadenia, že vozidlo nemôže za žiadnych okolností ukazovať rýchlosť menšiu akou v skutočnosti ide. Tak ako osobné tak aj nákladné vozidla týmto “neduhom” figurujú. Nie je v moci overovača, a pravdepodobne ani z nikoho z nás tento starý a zaužívaný zákon ECE-R39 zmeniť. Faktom je, že profesionálnym vodičom táto odchýlka spôsobuje na veľkom počte kilometrov zásadné rozdiely (napríklad oproti jeho kolegovi). Tento článok sme si pre vás pripravili ako vysvetlenie. Ak máte záujem o podrobné naštudovanie tematiky, pozrite si zdroje uvedené nižšie, kde sa tým zaoberali odborníci na túto tému.

Ľudia pred tebou pokračovali na