Skip to content

GPS tachograf

GPS tachograf (GNSS) novej generácie nezaručuje presné meranie rýchlosti ako GPS

Ako funguje GPS

GPS – globálny polohovací systém dokáže určiť presnú polohu ľubovoľného miesta na Zemi. Umožňuje navigáciu na konkrétne zemepisné súradnice, alebo uloženie aktuálnej polohy do pamäte. Pri opakovanom zisťovaní polohy jedného a toho istého miesta prístroj vždy ukáže odlišné súradnice. Aktuálne zistená pozícia sa líši od skutočnej o určitú odchýlku. Je to zapríčinené samotnou technológiou GPS a ďalšími okolitými vplyvmi. Pri zachovaní ideálnych podmienok by odchýlka GPS nemala presahovat 17 m. Vyplýva to z povahy systému GPS a preto ak využívame systém GPS naprieč zariadeniami, budú vychádzať identické údaje. Pri tachografe je však táto situácia iná. Tachograf vyhodnocuje rýchlosť na základe počtu otočov kolesa (respektívne počet impulzov na prevodovke). 

Ako funguje tachometer ?

Aby sme to pochopili, v prvom rade si priblížme, ako to bolo kedysi. Plastové prevody točili káblom, ktorý otáčal magnetom v kovovej nádobe pripevnenej k ihle a tá generovala rotačný pohyb. Proti tejto sile pôsobila vratná pružina. Opotrebované prevody, zauzlené alebo nenamazané káble či pružina a ďalšie nespočetné množstvo premenných spôsobovalo odchýlky. Ale prečo je to tak teraz? Keď je všetko digitálne? Rýchlosť sa väčšinou meria z kolesa alebo snímačom upevneným na prevodovke, ktorý sníma počet otočiek hriadela. Zmena obvodu, pod hustenie alebo prehustenie pneumatík, ťažký náklad môže odchýlky, s ktorými sú výrobcovia povinní pracovať,  násobiť.

Odchýlka už pri výrobe

Výrobcovia vozidiel konajú na základe Európskeho zákona ECE-R39. Autá opúšťajú výrobnú linku s optimisticky nadstavenými hodnotami. Vozidlá majú kalibrované tachografy / tachometre pre daný druh vozidla, prevodovku a povolené rozmery pneumatík. Možné viariácie pneumatík a ich následné opotrebovanie núti technikov kalibrovať autá s odchýlkami a plus brať do úvahy európsky zákon ECE-R39.

GPS verzus vozidlo

Ako nákladné, tak aj osobné vozidlá su známe svojou odometrovou odchýlkou. Dôvod tejto odchýlky je jednoduchý. Zatiaľ čo GPS meria prejdenú vzdialenosť tou najjednoduchšou cestou – len vzdialenosť z bodu A do bodu B (ako keby ste lietadlo), tachograf rýchlosť vyhodnocuje elektronicko-mechanicky. Pri tejto metóde berie do úvahy opotrebovanie a teda obvod pneumatík, ich tlak a systém prevodov v prevodovke. Výrobcovia áut si túto odchýlku vyplývajúcu z technológie merania rýchlosti uvedomujú. Konajú tak na základe Európskej dohody (Európskeho zákona ECE-R39 ), podľa ktorej žiadne vozidlo vyrobené v Európe nesmie nikdy ukazovať rýchlosť menšiu, než akou v skutočnosti ide a nesmie ukazovať rýchlosť väčšiu ako 110% aktuálnej rýchlosti +4km. Toto je dôvod, prečo idete na osobnom vozidle 120km/h, ale podľa GPS len 116km/h. GPS má tendenciu presného merania z povahy rozdielov technológie. GPS nemeria rýchlosť a vzdialenosť cez mechanické časti na rozdiel od tachografu / tachometru vozidla.

Drahšie auto, menšia odchýlka ?

Nie tak zhurta! Práve naopak. Luxusnejšie / drahšie vozidlá ukazujú práve väčšiu rýchlosť akou v skutočnosti idú. Na zdôraznenie, športové autá vykazujú spravidla väčšiu odchýlku ako rodinné minivany. Prečo je tomu tak? Pár dôvod sme si už povedali, no ďalším je, že sa snažia vodičov uchrániť pred prekročením rýchlosti. Aj keď tu práve porovnávame osobné vozidlá, situácia rovnako platí pre nákladné vozidlá. Nuž, výrobcovia neriešia tvoj pracovný čas a fakt, že odchýlka ti narúša tvoj pracovný výkon limitovaný tachografom. 

Zastav sa u nás na kávičku

Overenie tachografu, karta do tachografu alebo sťahovanie údajov? Zavolaj, napíš e-mai alebo na soc. siete. Sme tu!
Tel. číslo: 0949 132 427
Tachograf

Aké odchýlky a prečo ?

Odchýlky Európskeho zákona ECE-R39 poznáme, ale čo ďalej? V dnešnej dobe je najväčším a zatiaľ nevyriešeným problémom opotrebovanie a tlak pneumatík. Zatiaľ čo pri osobnom vozidle tento rozdiel nie je tak zásadný (pokiaľ máte rozmer, aký je v TP), pri kamióne už naberá iný rozmer. Veľkosť obvodu kolesa pri nových a zodratých pneumatikách je obrovský. Rozdiel čisto novej a opotrebovanej pneumatiky môže mať až 4% vplyv na výslednú rýchlosť. Zaťaženie alebo podhustenie / prehustenie pneumatík môže mať za následok ďalší 2% rozdiel na výslednej rýchlosti. Američania dobrovoľne nasledujú združenie inžiniérov J1226. Tie ukladajú nasledovné. Dovoľujú technikom zameriavať sa na -1 až 3% pri nízkych rýchlostiach a od 0 po 4% pri vyšších rýchlostiach. Tieto percentá sa nepočítajú z aktuálnej rýchlosti, ale z percentuálneho podielu maximálneho rozsahu rýchlosti na číselníku. Ale pozor! To nie je všetko. Ak jazdíte v arktickom alebo púštnom podnebí, máme tu ďalšie +/-2%. Blízko teplotných extrémov -40 a +85C sa pracuje s ďalšími +/-1%. Ďalej máme chyby alternátora. A ako posledné, ak napätie klesne pod 2V alebo klesne pod normálnu hodnotu, pracujeme s ďalšími 2% +/-.

Európsky zákon ECE-R39

Európskemu zákonu ECE-R39 ide o jediné. Za žiadnych okolností nesmie ukazovať rýchlosť menšiu ako je tá skutočná. K spomenutým odchýlkam rátame odchýlky tachografu. Z tohto dôvodu je pravidlom, že nákladné vozidlo v skutočnosti nejde 90km/h a pôjde tak len za veľmi optimálnych podmienok, ktoré nevydržia večne. Nie je v moci overovacieho strediska / overovača tento zákon meniť, ohýbať a prispôsobovať výslednú rýchlosť k presnej satelitovej rýchlosti (aj keď by sme ti radi vyhoveli).

Odchýlka rýchlosti medzi GPS a tachometrom nie je nová a neznáma vec. Vyplýva to tak z nariadení a to, že vozidlo nemôže za žiadnych okolností ukazovať rýchlosť menšiu akou v skutočnosti ide. Ako osobné, tak aj nákladné vozidlá týmto “neduhom” figurujú. Nie je v moci overovača, a pravdepodobne ani nikoho z nás tento starý a zaužívaný zákon ECE-R39 zmeniť. Faktom je, že profesionálnym vodičom táto odchýlka spôsobuje na veľkom počte kilometrov zásadné rozdiely (napríklad oproti jeho kolegovi). 

Tento článok sme si pre vás pripravili ako vysvetlenie. Ak máte záujem o podrobné naštudovanie tématiky, pozrite si zdroje uvedené nižšie, kde sa tým zaoberali odborníci.

Ľudia pred tebou pokračovali na
Tachografová karta

Karta vodiča

Karta vodiča Karta vodiča sa podáva už len digitálne za prítomnosti žiadateľa bez nutnosti priniesť...

Čítať viac