Skip to content

Podniková karta do tachografu - prihlásenie

Prihlásenie podnikovej karty do tachografu je úkon, ktorý sa často vynecháva. Táto chyba však môže vyjsť draho. Pozrime sa, ako ušetriť na pokute

Podniková karta do tachografu a prihlásenie: Ako na to?

Policajt vie všetko

Jednoducho. V tachografe musí byť načítaná podniková karta do tachografu. Ak nie je, policajt na ceste veľmi rýchlo zistí, že v tachografe nebola prihlásená podniková karta, alebo bola odhlásená podniková karta do tachografu, alebo je prihlásený iný majiteľ s inou podnikovou kartou do tachografu. A problém je na svete. Ak vás zaujíma, čo všetko musí firma plniť, dozviete sa to v článku TU.

Siemens VDO

Podniková karta do tachografu a prihlásenie: návod pre VDO

Pri tachografoch značky VDO (obrázkové rozdelenie tachografov nájdeš v článku TU) stačí otočiť kľúčik na: 
pozíciu 1 a vložiť podnikovú kartu do slotu tachografu. Po chvíli sa na displeji tachografu objaví piktogram domčeka, čo značí načítanie podnikovej karty v tachografe. Pri vysúvaní podnikovej karty z tachografu je dôležité potvrdiť “Odhlásiť podnik z tachografu“, so šípkou prejsť na možnosť “NIE” a potvrdiť tlačidlom “OK“. Podnikovú kartu do tachografu treba bezpečne uschovať, čo môžete urobiť aj u nás na stredisku.

STONERIDGE SE5000

Podniková karta do tachografu a prihlásenie: návod pre STONERIDGE SE5000

Znova platí to, čo pri značke VDO, len o kus zložitejšie (obrázkové rozdelenie tachografov nájdeš v článku TU) .
Otočiť kľúčik (zapaľovanie vozidla) na pozíciu 1 a ideme, vložte podnikovú kartu do slotu 1. v tachografe. Pokiaľ je v slote 1 karta vodiča, vložte podnikovú kartu do slotu 2.

Pre vstup menu tachografu stlačte tlačidlo “OK“.

Pomocou tlačidiel šípky – “hore” – “dole” prejdite na názov “PODNIKOVÉ BLOKOVANIE”  a potvrďte tlačidlom “OK“. A je to bez pokuty.

A na čo slúži toto podnikové blokovanie a prihlásenie podnikovej karty do tachografu? Na to, aby sa zabránilo prístupu  nepovolaných osôb k údajom v tachografe. Každá dopravná firma musí  pred začiatkom používania tachografu uzamknúť tachograf.
Len údaje zaznamenané medzi uzamknutím a odomknutím budú uzamknuté a len  majiteľ dát ich môže následne stiahnuť.
Údaje zaznamenané pred uzamknutím budú prístupné všetkým budúcim užívateľom.
Ľudia pred tebou tiež čítali

Ak stále nevieš, ako na to, nevadí.

Kontaktovať nás môžeš cez telefón, ale aj cez sociálne siete, kde komunikujeme online