Skip to content

Kvalifikačná karta vodiča a vodičák skupiny C ZADARMO? Vieme, ako!

Kvalifikačná karta vodiča a vodičák skupiny C môže byť preplatený štátom v kampani NESTRAŤ PRÁCU, VZDELÁVAJ SA. Poradíme, ako na to! Ponáhľaj sa využiť ponuku, kým platí!

Kvalifikačná karta vodiča a vodičák ZADARMO od štátu

Akcia je platná do októbra 2023 (ukončenie kurzu)

Máme tu novinku, ktorá ešte nemala obdobu! Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny prichádza s projektom s názvom Nestrať prácu – vzdelávaj sa. Ide o projekt zameraný na podporu vzdelávania. Kým v minulosti boli tieto projekty primárne určené pre nezamestnaných, tentokrát sú pre pracujúcich ľudí, zamestnancov, živnostníkov, ľudí na rodičovskej dovolenke aj absolventov, ktorým pomáhajú kariérne rásť. Kurz si môžete vybrať podľa individuálnych potrieb bez prihliadania na požiadavky aktuálneho zamestnávateľa. Záujemca vyplní žiadosť o poskytnutie príspevku na vzdelávanie, v ktorej uvedie, o aký kurz má záujem. Úrad práce žiadosť posúdi a po schválení uzatvorí so záujemcom dohodu o poskytnutí príspevku. Podmienkou je uhradenie 100 % nákladov na vzdelanie a jeho úspešné ukončenie. Kurzy na vodičské preukazy sú preplácané (okrem skupiny B). Vzdelanie však musí byť ukončené najneskôr do októbra 2023.

Ako na to v pár krokoch

  1. Zastav sa na tvojom miestnom ÚPSVAR, vyhľadaj pracovníka, ktorý má na starosti projekt NESTRAŤ PRÁCU, VZDELÁVAJ SA.
  2. Pracovník/ka pekne vysvetlí, čo vypíše uchádzač o príspevok a čo autoškola (v prípade vodičáku/kvalifikačnej karty vodiča).
  3. Súčasťou tejto žiadosti o požadované vzdelanie je aj prísľub od zamestnávateľa (v takom znení, že tento príspevok pomôže zamestnancovi sa lepšie uplatniť).
  4. Následne sa uchádzač o príspevok zaeviduje na ÚPSVAR ako žiadateľ o príspevok na požadované vzdelávanie.
  5. Po vyplnení žiadosti sa žiadosť odnesie naspäť na ÚPSVAR.

Tento článok vznikol v spolupráci

Ján Tkáč

Tento článok vznikol v spolupráci s Janom, adminom stránky “Dodávky po Európe“, otcom a v neposlednom rade nadšeným vodičom. Jano využil podporu štátu a poradil nám, ako to vyzeralo v praxi.

Týmto článokom pokračovali vodiči pred tebou

Karta vodiča

Ľudia pred tebou tiež čítali

Niečo nie je jasné? Píš

Ak ti niečo stále nie je jasné, daj nám vedieť kľudne aj cez soc. siete! 😊