Skip to content

Prepravný poriadok - je nutné ho mať online

Nesprávny papier môže znefunkčniť tachograf či zapríčiniť nepríjemnú pokutu!

Prepravný poriadok pre dopravcov, kuriérov a taxikárov. Ako na to bez pokuty? Prinášame návod nižšie

V zmysle zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave (ďalej už len ako „zákon o cestnej doprave“) je dopravca povinný prevádzkovať cestnú dopravu podľa prepravného poriadku. Toto platí pre malých/veľkých dopravcov, autobusárov, taxikárov a kuriérov. V prípade, že prepravný poriadok nemáte zverejnený online, hrozí pokuta až do výšky 5000 €.

tachografy Mototach_iconsArtboard 1 copy 80

Čo má obsahovať prepravný poriadok?

v zmysle § 4 zákona o cestnej doprave

Najdôležitejšie

 • druh prevádzkovanej cestnej dopravy
 • rozsah poskytovaných dopravných služieb
 • spôsob uzavretia a platnosť zmluvy o preprave osôb alebo zmluvy o preprave tovaru
 • práva a povinnosti dopravcu, najmä rozsah zodpovednosti za spôsobenú škodu na zdraví cestujúcich a zvierat a na tovare, batožine alebo iných veciach a rozsah z toho vyplývajúcich nárokov cestujúcich, odosielateľov a príjemcov vecí na náhradu škody alebo na zľavu z ceny prepravy
tachografy Mototach_iconsArtboard 1 copy 90

Ďalšie body

Ostatné

 • rozsah práv a povinností dopravcu v pravidelnej doprave alebo v taxislužbe
 • spôsob rezervácie a predaja cestovných lístkov na autobusových staniciach a v linkových autobusoch alebo elektronickými médiami v elektronickom rezervačnom a predajnom systéme
 • spôsob objednávania vozidiel taxislužby, podmienky uzatvárania zmluvy o preprave osôb a platenia cestovného
 • spôsob objednávania prepravy autobusmi a autokarmi v príležitostnej doprave
 • rozsah práv a povinností cestujúcich pred začatím prepravy, počas prepravy a bezprostredne po skončení prepravy, ako aj pri neuskutočnení, nedokončení alebo omeškaní prepravy a postup uplatňovania ich nárokov vyplývajúcich z nedodržania podmienok prepravy
 • rozsah osobitných práv a povinností cestujúcich so zdravotným postihnutím a cestujúcich so zníženou pohyblivosťou vrátane sprevádzajúcich osôb, ako aj dôchodcov, žiakov a študentov
 • podmienky prepravy príručnej batožiny cestujúcich, cestovnej batožiny, poštových a autobusových zásielok a živých spoločenských zvierat
 • podmienky prepravy psa so špeciálnym výcvikom, ktorý poskytuje pomoc cestujúcemu s ťažkým zdravotným postihnutím
 • pravidlá platnosti cestovných lístkov a miesteniek a spôsob preukazovania zaplateného cestovného pri kontrole a možnosti náhrady za stratu cestovného lístka v pravidelnej doprave
 • pravidlá platenia cestovného a vydávania potvrdeniek o zaplatení v taxislužbe
 • postup pri kontrole cestovných lístkov v pravidelnej doprave, práva a povinnosti zamestnancov dopravcu oprávnených kontrolovať cestovné lístky a spôsob sankcionovania cestujúcich bez platného cestovného lístka a vymáhania cestovného
 • tarifu
 • reklamačný poriadok

Dopracovia - nákladé vozidlá nad 3,5t

Dopravca je povinný mať prepravný poriadok online, kedykoľvek prístupný a na funkčnom linku 24/7.

Kuriérske služby a rozvoz

Živnostníci, rozvoz tovaru, jedla a živých zvierat sú povinní disponovať zverejneným prepravným poriadkom online s prístupnosťou 24/7  v prípade náhodnej kontroly.

Taxi

Pre prepravu osôb a živej zvery pre taxikárov je nutnosť disponovať prepravným poriadkom online + fyzickým prepravným poriadkom vo vozidle prístupným 24/7.

Autobusy

Autobusy slúžiace na prepravu osôb sú povinné mať zverejnený prepravný poriadok online, prístupný 24/7.

Prepravný poriadok online

Portál prepravných poriadkov online

Prepro – prepravný poriadok online vznikol ako reakcia na § 4 ods. 5 zákona o cestnej dopravy, ktorý nariaďuje, aby dopravca zverejnil svoj prepravný poriadok online. Veľa z vás nemá kapacitu na staranie sa o funkčnosť  webu, či web za veľké vstupné náklady zriadiť tak, aby vždy fungovala URL adresa na prepravný poriadok a bolo všetko pripravené v prípade náhodnej kontroly. Táto povinnosť spadá aj pre dopravcu po montáži tachografu do dodávky.

Výhodou Prepa (prepravný poriadok online) pre dopravcov sú:

 • Žiadna nutnosť zakladania, správy webu a domény, programátora 
 • Správa a funkčnosť linkov v prípade náhodnej kontroly
 • Zobrazenie PP online v zozname firiem 
 • Zdarma nahratie loga firmy
 • Automatická obnova balíku po skončení platnosti balíku
Prepravny poriadok online
Ľudia pred tebou tiež čítali

Odborné informácie prebraté od advokátskej kancelárie AKMV

Ak niečo potrebuješ, píš nám a volaj

Ak potrebuješ pomôcť s prepravným poriadkom, daj nám o tom vedieť