Skip to content

Písomné vyhlásenie o porušení alebo odstránení plomby

Doklad o porušení plomby vydáva servis, ktorý plombu odstránil pri oprave vozidla

Kedy je potreba písomného vyhlásenia?

Pre servisy

Vytlačiť a vyplniť papier je potrebné v prípade, kedy v servise došlo k odstráneniu plomby snímača prevodovky. Do kolónky dôvod sa uvedie dôvod odstránenia plomby (napr. oprava prevodovky). Servis, dielňa bude mať na tomto papieri vyplnené svoje údaje.

Kde predkladám papier ja ako vodič?

Pre vodičov

Vodič predkladá papier o porušení plomby pred samotným overením vozidla do rúk overovača alebo prítomnej osoby. 

Nariadenie hovorí

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/548 z 23. marca 2017 stanovuje štandardné tlačivo pre písomné vyhlásenie o odstránení alebo porušení plomby tachografu. Toto tlačivo je povinné odovzdať šoférovi vozidla alebo zodpovednej osobe preberajúcej vozidlo po servise. Tlačivo predkladá pri nasledovnom overení tachografu ako podloženie okolností, za akých bola plomba odstránená.

V pravom rohu sa nachádza ikona ozubeného kolesa. Pre tlač kliknúť na ikonu tohto kolesa a potom Print (tlač) alebo Download (pre stiahnutie dokumentu)
Ľudia pred tebou tiež čítali

Ak nemáš plombu, objednaj sa tu!

Objednať u nás sa môžeš cez telefónne číslo, aj online cez Facebook. Fotky svojich kamiónov nám môžeš posielať na Instagram a my ich radi zverejníme.