Skip to content

Nové tachografy vedia rozprávať!

Môžu nové tachografy spôsobiť hromadné výpovede? Alebo práve naopak?

Nové tachografy

Dopravná politika sa týmto už chystá na zavedenie tachografov do vozidiel nad 2,5t pre medzinárodnú dopravu. Inteligentné tachografy do vozidiel nad 2,5t majú dosiahnuť vyrovnanosť podmienok pre veľké nákladné vozidlá a zároveň znížiť obrovskú nehodovosť malých vozidiel využívaných na pravidelnú prepravu tovaru bez odpočinku vodiča. Ak náhodou patríš do zoznamu výnimiek v používaní tachografu (pozri zoznam TU), povinnosť používať tachograf pre teba neplatí, inštalácia a overenie však áno.

Nové tachografy a mýto

Vďaka DSRC modulu implementovaného (alebo aj externého) do tachografu v komerčných vozidlách, tachograf 4.1 je pripravený na OTA operácie (Over the air = vzduchom šírené prevody/dáta), čo môže byť kľúčom k harmonizácii mýtnych jednotiek (v skratke o mýte v tachografe TU) naprieč Európou. Pre dopravcov by to znamenalo ušetrenie nákladov na rôzne mýtne jednotky = prázdne čelné sklá kamiónov.

Nové tachografy poznajú váhu vozidla

Kontrola váh vozidiel (preťažovanie) naberá od roku 2024 úplne iný rozmer. Požaduje sa, aby tachograf vyhodnocoval údaje s presnosťou 5 % a spĺňal kritériá EAL2 (An Evaluation Assurance Level = niečo ako tabuľka mier a odchýliek). Nový tachograf dokáže tieto dáta získať behom sekundy cez zbernicu CAN, a to jednotlivo pre každú nápravu.  Cez DSRC modul sa dáta dokážu odosielať  príslušnému orgánu bezdrôtovo na diaľku bez zastavenia vozidla v priebehu ďalších 2 sekúnd. Váha vozidla je tým pádom dostupná vždy a každému príslušnému orgánu, čo preletí okolo vozidla (prehnane povedané – poznámka autora). V skratke o tejto téme TU.

Nové tachografy vyzerajú takto

Vieme, čo nové tachografy dokážu a ako vyzerajú

Nové tachografy VDO DTCO 4.1 a STONERIDGE SE500 GEN2 sú novinkou na trhu a predstavujú vylepšenú verziu staršieho modelu tachografov SMART GEN1 (prvý smart tachograf od roku 2019). Nové zariadenie prináša množstvo nových funkcií, ktoré zabezpečujú presnejšie a spoľahlivejšie záznamy jazdy. Novinkou je najmä funkcia bluetooth, záznamy nákládok/vykládok, hlasové upozornenia a do budúcna aj komunikácia tachografu s mýtnou jednotkou. Čakacie doby na nové povinné tachografy pre medzinárodnú dopravu sú viac ako pol roka. Kampaň “Som smart, som 2” dovoľuje dopravným podnikateľom predobjednávky tachografov s polročným predstihom, čo dopravcom zaručí nepozastavenie vozidiel z dôvodu veľkého návalu objednávok nových tachografov. Viac TU.

Nové tachografy disponujú GNSS a GPS (európske a americké satelity) a po novom aj gyroskop pre lepšiu lokalizáciu vozidla a zároveň pre lepšiu bezpečnosť tachografu pred narušením a manipuláciou.

Európska komisia tlačí na zvýšenú bezpečnosť dopravy a verí, že tachografy budú v tomto smere spĺňať v budúcnosti kľúčovú úlohu. Hlavným “vodítkom” je balíček mobility, ktorý bol prijatý a zahŕňa množstvo opatrení, na ktoré sú výrobcovia tachografov a vozidiel nútení reagovať. Viac o dôležitých dátumoch na výmenu tachografov v článku TU.

Lacnejšie mýto?

Implementovanie mýtnej jednotky do tachografu znamená, že mýto bude účtované podľa zaťaženia vozidla. EÚ a balíček mobility chce dosiahnuť spravodlivé poplatky pre dopravcov. Tieto dáta a následnú platbu (kredit) posiela tachograf cez DSRC mýtnej bráne. V skratke o mýte v tachografe TU.

Nové tachografy a nakládka/vykládka

Povinnosť zadávať krajinu výjazdu a príjazdu sa stáva plne automatickou funkciou tachografu, ale pribúda nová povinnosť, a to zadávanie nakládky/vykládky. Nakládka a vykládka je súčasťou balíčka mobility. Tento údaj bude prepojený zároveň s váhou vozidla pre každú nápravu zvlášť + polohové súradnice.

Nové tachografy Mototach

Nové tachografy (Smart GEN2) budú zapisovať satelitné polohy GNSS nakládka/vykládka (vodič je povinný tieto údaje nahadzovať).

August 2023

Nové tachografy v obehu

Nové vozidlá* s hmotnosťou nad 3,5t musia byť vybavené inteligentným tachografom druhej verzie (napr. DTCO 4.1).

Koniec 2024

Staré tachografy za nové

Do 31. 12. 2024 musia byť staré digitálne a analógové tachografy v medzinárodnej doprave nahradené smart tachografom GEN2.

Koniec 2025

Smart tachografy za smart 2

Do 21. 8. 2025 musia byť smart GEN1 v medzinárodnej doprave nahradené smart tachografom GEN2. Viac tu

Od Júla 2026

Prelomový rok

Od 1. 7. 2026 vozidlá nad 2,5t musia byť vybavené smart tachografom GEN2 s dátumom prvej registrácie po 1. 7. 2026). Viac v článku TU.

Nový tachograf continental

Siemend VDO DTCO 4.1 (Continental)

Nový tachograf od nemeckých výrobcov označovaný tiež ako SMART 2. generácie

V dizajne od nemeckých výrobcov pribudol len symbol Bluetooth v rohu displeja, no zato prichádza s prevratnými novinkami:

 • Plne automatické zadávanie krajín príjazd/výjazd
 • Bluetooth pomáha prepojeniu s mobilom a inými zariadeniami
 • Možnosť zaznamenať nakládky/vykládky (povinnosť z balíčka mobility)
 • Štandardizované rozhranie ITS pre systémy riadenia vozového parku
 • Zobrazuje varovania pre vodičov v súlade so smernicou o pracovnom čase 2002/15 EC
 • Skrátený čas pri striedaní kariet pri prevádzke s viacerými vodičmi
 • Možnosť rozprávania sa s vodičom formou hlasových upozornení

Stoneridge SE500 SMART2

Nový tachograf od anglických výrobcov

Nový tachograf od angličanov prichádza v rovnakom šate, avšak s niekoľkými novinkami:

 • Jednoduché manuálne zadávanie údajov
 • Rýchle zadávanie nakládka/vykládka
 • Automatizované zadávanie krajín výjazdu/príjazdu bez potreby zásahu/zastavenia vodiča
 • Menej priestupkov s novými počítadlami na podporu rozhodovania vodičov
 • Kompatibilita so všetkými systémami riadenia vozového parku pre firmy

Pred objednávky tachografov

Čakacie doby na nové tachografy sú aktuálne stanovené na január. Aby sme predišli kolapsu medzinárodnej dopravy, spúšťame kampaň “Som smart, som 2”, ktorá začína s predobjednávkami tachografov SMART2. Týmto zaručíme priebežnú výmenu tachografov počas prechodného obdobia. Viac o tom sa dočítaš v článku TU.

montáž tachografu do dodávky
UPOZORNENIE

Vždy si objednávajte tovar/tachograf/sľužbu len na jednom stredisku.  V opačnom prípade  je dopyt vytváraný umelo čím sa predlžujú čakacie termíny a dodávky tovaru.

Ľudia pred tebou tiež čítali