Skip to content

Váženie kamiónov skončilo - nový tachograf ťa prezradí "online"

Váženie nových kamiónov bude od augusta už minulosťou. Nový tachograf to o vás vie!

Váženie kamiónov skončilo? Hurá! Budeme chodiť preťažení!

Je to práve naopak. Zatiaľ čo doteraz to fungovalo systémom “pol hodina strachu“, nové tachografy od augusta 2023 dokážu zaznamenávať váhu vozidla, a to dokonca pre každú nápravu zvlášť. Tieto údaje tachograf zbiera cez zbernicu CAN behom sekundy a následne je pripravený ich posielať príslušnému orgánu na diaľku. V praxi to znamená, že preťaženie vozidla už bude orgánom známe z diaľky bez potreby zastavenia vozidla. Nové tachografy (SMART tachografy GEN2) budú od vodičov vyžadovať aj zadávanie nakládok/vykládok. Tieto dáta o n/v budú doplnené  časom, polohou na mape (vďaka GPS a GNSS) a váhou vozidla. Pripravená je aj implementácia mýta do tachografu (v skratke o tom TU), kedy bude mýto počítané podľa aktuálnej váhy vozidla. Viac info o nových vychytávkach TU.

Váženie kamiónu je len zlomok z toho, čo nový tachograf ponúka. Vie napríklad aj rozprávať!

Rozsah noviniek a zmien, ktoré nám nový tachograf a nasledujúce roky v doprave prinášajú, sú veľmi rozsiahle. Ak si zvedavý, čo teba ako šoféra alebo vás ako riadiaci manažment dopravných podnikov čaká, navštív článok pod týmto textom. V budúcnosti bude tachograf slúžiť aj ako mýto a mýtne poplatky budú účtované na základe váhy vozidla. Viac sa dočítaš tu. Je budúcnosť v doprave ružová?

Zápis do čakacej listiny

Zápisom si zaručíš výmenu/montáž a objednávku tachografu podľa poradovníka. Čím skôr sa zapíšeš, tým skôr pôjdeš na rad!

montáž tachografu do dodávky
UPOZORNENIE

Vždy si objednávajte tovar/tachograf/sľužbu len na jednom stredisku.  V opačnom prípade  je dopyt vytváraný umelo čím sa predlžujú čakacie termíny a dodávky tovaru.

Tvoj kolega čítal toto

Sekcia navyše len pre múdrych zvedavcov

Nauč sa rozumieť nálepke

Štítok z periodickej prehliadky (overenie) na B stĺpiku je prvým a najjednoduchším súhrnom informácií o tachografe. Štítok udáva deň overenia tachografu + platnosť overenia 2 roky = dátum platnosti tachografu, rozmer zapísaných pneumatík (porovnáva sa s TP), obmedzovač rýchlosti (porovná sa s TP) a neporušenosť štítku. A vieš, čo kontroluje technik na STK? Pozri TU.

nálepka z protokolu tachografu
Tachograf navody

Vysvetlivky štítku

A – Údaje na stredisko (firmu), ktorá vykonala overenie (kalibráciu) tachografu.
B – Dátum overenia tachografu + dva roky (doba platnosti) = deň, do ktorého platí overenie vozidla.
C – Rozmer pneumatík, ktoré boli na vozidle v čase overenie, sa musia zhodovať s pneumatikami zapísanými v TP.
D – Maximálne povolená rýchlosť vozidla zapísaná v tachografe sa musí zhodovať s maximálnou konštrukčnou rýchlosťou v TP.