Skip to content

Ešte prísnejšie STK kontroly 2024! Nemusíš prejsť kvôli zlému pásu!

STK pravidlá pre rok 2024 sa opäť raz sprísňujú a na majiteľov vodičov ukladajú ďalšie povinnosti, starosti a útrapy. Zhrňme si to najpodstatnejšie

Ešte prísnejšie STK kontroly 2024? A čo sa zase zhoršilo?

Vydáva: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) vydalo, respektíve doplnilo zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke. To pre nás, smrteľníkov, čo používajú vozidlá každý deň a nevozia sa na zadných sedadlách čiernej limuzíny s majákmi, znamená len jednu vec. Ešte prísnejšie STK kontroly! Tieto doplnenia sú rozdelené na kategórie A, B, C, a teda podľa závažnosti na ľahké chyby, vážne chyby a nebezpečné chyby. Nechceme, aby tento článok bol kilometre dlhý, a preto to skrátime a dáme sem tie najdôležitejšie bez označenia závažnosti. Poďme na to.

Tachograf

 • Každé vozidlo po 1. 5. 2006 musí byť vybavené digitálnym tachografom
 • Vozidlá kategórií M2 a M3 triedy III, N2 a N3, pre ktoré to ustanovuje osobitný predpis 15)16), musia byť vybavené záznamovým zariadením
 • Vozidlá po 15. 6. 2019 musia byť vybavené digitálnym tachografom druhej generácie
 • Tachograf musí mať platnú periodickú prehliadku vykonanú len v Slovenskej republike
 • Technik tlačí z digitálneho tachografu výtlačok technických údajov a uloží ho na STK spolu s výtlačkom protokolu o technickej kontrole vozidla (musí byť vo vozidle)
 • Tachograf musí byť funkčný. Funkčnosť analógového tachografu sa kontroluje vizuálne a podľa záznamu na aktuálne vloženom záznamovom liste. Funkčnosť digitálneho tachografu sa kontroluje vizuálne a podľa aktuálne vytlačeného 24 hod. výtlačku aktivít z tachografu
 • Tachografové miesta, zadný kryt, snímač a jeho súčasti musia byť zabezpečené plombou
 • Na B stĺpiku sa nachádza štítok z overenia tachografu
 • U vozidiel kategórie M1 a N1, na ktorých je namontovaný adaptér
 • Maximálna rýchlosť vozidla zapísaná na výtlačku technických údajov z tachografu sa musí zhodovať z TP vozidla ako maximálna konštrukčná rýchlosť vozidla (viac sa dočítaš TU a prečo sa rýchlosť na palubovke nerovná rýchlosť podľa GPS TU)
 • Pneumatiky na zadnej (hnacej náprave) sa musia zhodovať s rozmerom zapísaným v TP a v tachografe (technik pneumatiky fotí a ukladá)

Hasiaci prístroj

Hasiaci prístroj sa zaraďuje do povinnej výbavy vozidiel kategórie M2 a M3 s počtom do 22 miest na sedenie okrem miesta pre vodiča. Je jeden alebo viac hasiacich prístrojov, ktorých celková hmotnosť náplní je najmenej 6 kg, 12 kg a N2, N3, T, C a PS najmenej 6 kg a musia byt schváleného typu.

Obmedzovač rýchlosti

Obmedzovač rýchlosti zapísaný v tachografe (a na štítku z protokolu overenia na B stĺpiku vozidla) musí súhlasiť s maximálnou konštrukčnou rýchlosťou vozidla, ktorá je zapísaná v TP (pozor na vozidlá MAN, ktoré majú ako maximálnu konštrukčnú rýchlosť 85 km/h, aj keď v skutočnosti môžu ísť 90 km/h). Prečo rýchlosť tachografu nesúhlasí s GPS zistíš po kliknutí TU.

Označenie obrysov vozidiel

Auto musí byť po celom obvode označené “obrysovkami” a zdvíhacia nakladacia plošina (hydraulickým čelom) musí byť na zadných čelných plochách čo najbližšie k horným a bočným obrysom zdvíhacej nakladacej plošiny označená špeciálnym označením s červenými a bielymi pruhmi.

Zámky na dverách

Vozidlá od 31. 5. 2006 okrem poľnohospodárskych alebo lesných traktorov a pracovných strojov musia byť vybavené zariadeniami na ochranu pred neoprávneným použitím.

Výstražný trojuholník a lekárnička

Vozidlá kategórií M, N, T, C a PS musia byť vybavené homologizovaným prenosným výstražným trojuholníkom.

Zakladacie kliny

Vozidlá nad 3,5 t a prípojné vozidlá nad 750 kg musia byť vybavené najmenej jedným klinom. Motorové a prípojné vozidlá s troma a viac nápravami, jednonápravové prívesy nad  750 kg a návesy musia byť vybavené najmenej 2 zakladacími klinmi.

ESC - kontrola stability

Ak je vozidlo vybavené systémom elektronickej kontroly stability (ESC), potom musí tento systém fungovať správne. Nesmie byť indikovaná chyba ESC.

Označenie vozidla

Vozidlá používané na podnikanie v cestnej doprave musia byť označené obchodným menom (prípravu podkladov na tlač si môžete objednať TU). Autoškoly a iné vozidlá musia byť riadne označené.

Odometer a rýchlomer

Vozidlo musí byť vybavené počítadlom celkovej prejdenej vzdialenosti a nesmie obsahovať známky manipulácie. Maximálna rýchlosť vozidla musí byť zistiteľná na mieste a musí byť rovnaká s výtlačkom na B stĺpiku z overenia tachografu (platí aj pre výnimky). 

Oficiálny dokument

Powered By EmbedPress

Potrebuješ overenie na STK?

Ak potrebuješ certifikát o obmedzovači rýchlosti na STK alebo rovno celé overenie, kontaktuj nás
Tel. číslo: 0949 132 427
Tachograf
Šóferi odporúčajú čítať

Kontaktuj nás, ak si technik z STK a nie je niečo jasné

Daj nám vedieť cez facebook, mobil alebo e-mail.