Skip to content

Ešte prísnejšie STK kontróly 2023! Nemusíš prejsť kvôli zlému pásu!

STK pravidlá pre 2023 sa opäť raz sprísňujú a na majiteľov vodičov ukladá ďalšie povinnosti, starosti a útrapy. Zhrňme si to najpodstatnejšie

Ešte prísnejšie STK kontróly 2023? A čo sa zase zhoršilo?

Vydáva: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky Sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) vydalo, respektíve doplnilo zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke. To pre nás, smrteľníkov, čo používajú vozidlá každy deň a nevozia na na zadných sedadlách čiernej limuzíny s majakámi len jednu vec. Ešte prísnejšie STK kontróly! Tieto doplnenia sú rozdelené na kategórie A, B, C, a teda podľa závažnosti na ľahké chyby, vážne chyby a nebezpečné chyby. Nechceme, aby tento článok bol kilometre dlhy, a preto to skrátime a dáme sem tie najdôležitejšie bez označnie závažnosti. Podme nato

Tachograf

 • Každé vozidlo po 1.5.2006 musia byť vybavené digitálnym tachografom
 • vozidlá kategórií M2 a M3 triedy III, N2 a N3, pre ktoré to ustanovuje osobitný predpis,15)16) musia byť vybavené záznamovým zariadením
 • vozidlá po 15.6.2019 musia byť vybavené digitálnym tachografom druhej generácie
 • Tachograf musí mať platnú periodickú prehliadku vykonanú len v Slovenskej republike
 • Technik tlačí z digitálneho tachografu vytlačiť výtlačok technických údajov a uložiť ho na STK spolu s výtlačkom protokolu o technickej kontrole vozidla (musí byť vo vozidle)
 • Tachograf musí byť funkčný. Funkčnosť analógového tachografu sa kontroluje

vizuálne a podľa záznamu na aktuálne vloženom záznamovom liste. Funkčnosť digitálneho tachografu sa kontroluje vizuálne a podľa aktuálne vytlačeného 24 hod. výtlačku aktivít z tachografu

 • Tachografové miesta, zadný kryt, snímač a jeho súčastu musia byť zabezpečené plombou
 • Na B stĺpiku sa nachádza štítok z overenie tachografu
 • U vozidiel kategórie M1 a N1, na ktorých je namontovaný adaptér
 • Maximálna rýchlosť vozidla zapísana na výtlačku technických údajov z tachografu sa musí zhodnovať z TP vozidla ako maximálna konštrukčná rýchlost vozidla (viac sa dočítaš TU a prečo sa rýchlosť na palubovke nerovná rýchlosť podľa GPS TU
 • Pneumatiky na zadnej (hnacej nápravy) sa musí zhodovať s rozmerom zapísaným v TP a v tachografe (techník pneumatiky fotí a ukladá)

Hasiaci prístroj

Hasiaci prístroj sa zaraďuje do povinnej výbavy vozidiel kategórie M2 a M3 s počtom do 22 miest na sedenie okrem miesta pre vodiča je jeden alebo viac hasiacich prístrojov, ktorých celková hmotnosť náplní je najmenej 6kg, 12kg a N2, N3, T, C a PS najmnej 6kg a musia byt schávaleného typu.

Obmedzovač rýchlosti

Obmedzovač rýchlosti zapísaný v tachografe (a na štítku z protokolu overenia na B stĺpiku vozidla) musí súhlasiť s maximálnou konštrukčnou rýchlosťou vozidla, ktorá je zapisana v TP (pozor na vozidlá MAN, ktoré majú ako maximálnu konštrukčnú rýchlosť 85km/h aj keď v skutočnosti môžu ísť 90km/h). Prečo rýchlosť tachografu nesúhlasi s GPS zistíš po kliknuti TU

Označenie obrysov vozidiel

Autom musí byť kolom dookola ozačené “obrysovkami” a zdvíhacia nakladacia plošina (hydraulickým čelom) musia byť na zadných čelných plochách čo najbližšie k horným a bočným obrysom zdvíhacej nakladacej plošiny označené špeciálnym označením s červenými a bielymi pruhmi.

Zámky na dverác

Vozidlá počnúc 31.5.2006 okrem poľnohospodárskych alebo lesných traktorov a pracovných strojov musia byť vybavené zariadeniami na ochranu pred neoprávneným použitím.

Výstražný trojuholník a lekárnička

Vozidlá kategórií M, N, T, C a PS musia byť ybavené homologizovaným prenosným výstražným trojuholníkom.

Zakladacie kliny

Vozidlá nas 3,5 t a prípojné vozidlá nad 750 kg musia byť vybavené najmenej jedným 1 klinom. Motorové a prípojné vozidlá s troma a viac nápravami, jednonápravové prívesy nad  750 kg a návesy musia byť vybavené najmenej 2 zakladacími klinmi.

ESC - kontrola stability

Ak je vozidlo vybavené systémom elektronickej kontroly stability (ESC), potom musí tento systém fungovať správne. Nesmie byť indikovaná chyba ESC.

Označenie vozidla

Vozidlá používané na podnikanie v cestnej doprave musia byť označené obchodným menom (príprava podkladov na tlač si môžete objednať TU). Autoškoly a iné vozidlá musia byť riadne označené.

Odometer a rýchlomer

Vozidlo musí byť vybavené počítadlom celkovej prejdenej vzdialenosti a nesmie obsahovať známky manipulácie. Maximálna rýchlosť vozidla musí byť zistiteľná na mieste a musí byť rovnaká s výtlačkom na B stĺpiku z overenie tachografu (platí aj pre výnimky) 

Oficiálny dokument

Powered By EmbedPress

Potrebuješ overenie na STK?

Ak potrebuješ certifikát o obmedzovači rýchlosti na STK alebo rovno celé overenie, kontaktuj nás
Tel. číslo: 0949 132 427
Tachograf
Šóferi odporúčajú čítať

Kontaktuj nás ak si technik z STK a nie je niečo jasné

Daj nám vediet cez facebook, mobil alebo e-mailom.