Skip to content

Návod pre STK technikov

Tachograf na STK už po novom podlieha kontrole. Technik je povinný kontrolovať niekoľko bodov. Ukážeme si, ako na to

Si technik a nevieš, ako na tachograf?

Ak si technik na niektorej z STK, si správne. V tomto článku si ukážeme, ako spraviť výtlačok, ako správne skontrolovať údaje na B stĺpiku, pneumatiky, obmedzovač rýchlosti a iné.

Tachograf

Čo technik na STK kontroluje?

 • Každé vozidlo po 1. 5. 2006 musí byť vybavené digitálnym tachografom
 • Vozidlá kategórií M2 a M3 triedy III, N2 a N3, pre ktoré to ustanovuje osobitný predpis 15)16), musia byť vybavené záznamovým zariadením
 • Vozidlá po 15. 6. 2019 musia byť vybavené digitálnym tachografom druhej generácie
 • Tachograf musí mať platnú periodickú prehliadku vykonanú len v Slovenskej republike
 • Technik tlačí z digitálneho tachografu výtlačok technických údajov a uloží ho na STK spolu s výtlačkom protokolu o technickej kontrole vozidla (musí byť vo vozidle)
 • Tachograf musí byť funkčný. Funkčnosť analógového tachografu sa kontroluje vizuálne a podľa záznamu na aktuálne vloženom záznamovom liste. Funkčnosť digitálneho tachografu sa kontroluje vizuálne a podľa aktuálne vytlačeného 24 hod. výtlačku aktivít z tachografu
 • Tachografové miesta, zadný kryt, snímač a jeho súčasti musia byť zabezpečené plombou
 • Na B stĺpiku sa nachádza štítok z overenia tachografu
 • U vozidiel kategórie M1 a N1, na ktorých je namontovaný adaptér
 • Maximálna rýchlosť vozidla zapísaná na výtlačku technických údajov z tachografu sa musí zhodovať z TP vozidla ako maximálna konštrukčná rýchlosť vozidla (viac sa dočítaš TU a prečo sa rýchlosť na palubovke nerovná rýchlosť podľa GPS TU)
 • Pneumatiky na zadnej (hnacej náprave) sa musia zhodovať s rozmerom zapísaným v TP a v tachografe (technik pneumatiky fotí a ukladá)

Návod pre Siemens VDO/Continental tachografy

Dole sa nachádza obrázkový návod (posúvaj prstom) pre tachografy Siemens VDO (hľadaj logo VDO na tachografe). Vodič je povinný nosiť tachografový papier v kabíne vozidla. Ak sa papier nenachádza v kabíne vozidla, je možné tento papier zakúpiť u nás v minimálnom počte 1 balík (3ks papiera do tachografu).

Papier do tachografu

Papier do tachografu pre STK strediská

Kvalitný termopapier v minimálnom odbere 1 balík (3 ks rolky, tak ako to nariaďuje zákon o rolkách v kabíne vozidla).

Návod pre Stoneridge - ##PRIPRAVUJE SA##

Pripravujeme obrázkový návod aj pre tachografy STONERIDGE, kde je postup mierne odlišný. Návod čoskoro.

Nálepka na B stĺpiku z overenia tachografu

Čo si má STK technik všímať?

Štítok z periodickej prehliadky (overenie) na B stĺpiku (ak je to technicky možné, ak nie, hľadaj v okolí dverí) je prvým a najjednoduchším súhrnom informácií o tachografe. Technik na ňom kontroluje platnosť overenia (udáva sa deň overenia tachografu + platnosť overenia 2 roky = dátum platnosti tachografu), rozmer zapísaných pneumatík (porovnáva sa s TP), obmedzovač rýchlosti  (porovná sa s TP) a neporušenosť štítku.

nálepka z protokolu tachografu
Tachograf navody

Vysvetlivky štítku

A – Údaje na stredisko (firmu), ktorá vykonala overenie (kalibráciu) tachografu
B – Dátum overenia tachografu + dva roky (doba platnosti) = deň, do ktorého platí overenie vozidla
C – Rozmer pneumatík, ktoré boli na vozidle v čase overenia, sa musia zhodovať s pneumatikami zapísanými v TP
D – Maximálne povolená rýchlosť vozidla zapísaná v tachografe sa musí zhodovať s maximálnou konštrukčnou rýchlosťou v TP

Potrebuješ overenie na STK?

Ak potrebuješ certifikát o obmedzovači rýchlosti na STK alebo rovno celé overenie, kontaktuj nás.
Tel. číslo: 0949 132 427
Tachograf
Šóferi odporúčajú čítať

Si technik z STK? Kľudne sa ozvi!

Ak potrebuješ pomoc s aktuálnou situáciou, ozvi sa nám! Pomôžeme!