Skip to content

Tacho - potrebujem len zaplombovať

Tacho a snímač je najdôležitejšia časť systému. Zaplombovanie snímača už nie je také jednoduché!

Tacho - Preplombovanie snímaču nie je viac možné

Opravoval si prevodovku a potrebuješ tam hodiť znovu plombu?  Žiadny problém, avšak treba prejsť kompletným overením tachografu, a to aj v prípade, že si plombu odtrhol omylom. Podľa nariadenia európskej komisie od roku 2020 je nutné každé porušenie plomby preskúmať a následne overiť tachograf. Rozhodli tak, nakoľko overovacie strediská nemali kontrolu nad úkonmi, ktoré sa vykonávali na vozidle počas odplombovania. Dopravcovia to zneužívali a montovali do áut manipulačné zariadenia. Z tohto dôvodu komisia nariadila overenie tachografu po každom porušení plomby snímača a krytu tachografu.

Tacho a dohľadateľnosť plomby

Nové plomby sú vybavené  výrobným číslom a QR kódom. Overovacím strediskám je nariadené viesť ich evidenciu nákupu a následnej montáže. Na základe databázy je každá plomba priradená k WIN číslu vozidla, ŠPZ a firmy.

Plombu mi dal dole policajt

Ak ste práve prešli kontrolou vozidla štátnym orgánom a odplombovali vám pri tom zadnú časť tachografu alebo snímač na prevodovke, je potrebné si na vlastné náklady znova objednať vozidlo na overenie tachografu.

Chýba plomba? Zastav sa u nás

Objednaj sa overenie tachografu po odstránení plomby z tachografu alebo snímača prevodovky
Tel. číslo: 0949 132 427
Tachograf
Šóferi odporúčajú čítať

Písomné vyhlásenie o porušení alebo odstránení plomby

Objednaj sa u nás "len na plombu" 🙂

Kľudne nás kontaktuj aj cez soc. siete. Na facebooku komunikujeme online a fungujú aj online objednávky cez messenger