Skip to content

Zodpovednosť podniku

Zodpovednosť podniku voči tachografu

Mototach ikonyArtboard 1 copy 270

Zodpovednosť podniku je zabezpečenie primeranej odbornej prípravy svojich vodičov a poskytnutie pokynov týkajúcich sa správneho fungovania tachografov bez ohľadu na to, či sú digitálne, alebo analógové, vykonávajú pravidelné kontroly na zabezpečenie správneho využívania tachografov vodičmi a nepodnecujú ich priamo ani nepriamo na zneužívanie tachografov.
Dopravné podniky vydajú dostatočný počet záznamových listov vodičom vozidiel vybavených analógovými tachografmi, pričom zohľadnia skutočnosť, že tieto záznamové listy majú osobný charakter, ako aj dobu prevádzky a možnú povinnosť nahradiť záznamové listy, ktoré sú poškodené alebo ktoré skonfiškoval oprávnený kontrolný úradník. Dopravné podniky vydajú vodičom iba záznamové listy zodpovedajúce schválenému modelu, ktoré sú vhodné na používanie v zariadení inštalovanom vo vozidle.
Keď je vozidlo vybavené digitálnym tachografom, dopravný podnik a vodič s prihliadnutím na dĺžku doby prevádzky zabezpečia, aby sa v prípade inšpekcie mohla na žiadosť kontrolného úradníka správne vykonať tlač údajov z tachografu.

Nový v doprave?Zastav sa!

Novým podnikateľom vysvetľujeme, učíme ich a ukážeme, ako sa hýbať v ich novom svete.
Tel. číslo: 0949 132 427
Tachograf
Mototach ikonyArtboard 1 copy 280

Dopravné podniky uchovávajú záznamové listy a výtlačky, ak sú výtlačky urobené na účely dosiahnutia súladu s článkom 35, v chronologickom poradí a v čitateľnej podobe najmenej jeden rok po ich použití a poskytnú kópie dotknutým vodičom, ktorí o ne požiadajú. Dopravné podniky tiež poskytnú kópie údajov stiahnutých z kariet vodiča dotknutým vodičom, ktorí o ne požiadajú, spolu s výtlačkami týchto kópií. Záznamové listy, výtlačky a stiahnuté údaje sa predložia alebo odovzdajú na požiadanie ktoréhokoľvek oprávneného kontrolného úradníka

Mototach ikony_whiteArtboard 1 copy 300
Dopravné podniky zodpovedajú za porušenia tohto nariadenia, ktorých sa dopustili ich vodiči alebo vodiči, ktorých majú k dispozícii. Členské štáty však môžu takúto zodpovednosť podmieniť tým, že dopravný podnik nesmie porušiť prvý pododsek odseku 1 tohto článku a článok 10 ods. 1 a 2 nariadenia (ES) č. 561/2006.
Pridaj sa do skupiny a poraď sa s majiteľmi podnikov

Skupina na Facebooku je vytvorená pre spojenie profesionálnych vodičov, manažérov a majiteľov dopravných firiem. V tejto skupine nájdeš rady, tipy a triky od nás či tvojich kolegov. Je to správne miesto na kladenie otázok či predávanie a kúpu tachografu, či príslušenstva okolo dopravy.

Ľudia pred tebou tiež čítali

Kontaktuj nás a my ťa pripravíme na kontrolu

Zanedbal si svoje povinnosti a prišla ti kontrola? Kontaktuj nás a my sa postaráme o to, čo sa dá zachrániť.