Skip to content

Veľký technický preukaz a rýchlosť auta

Veľký technický preukaz a rýchlosť auta podľa maximálnej konštrukčnej rýchlosti je problém pre dopravcov!

Veľký technický preukaz a rýchlosť auta - nové nariadenia pre obmädzovač rýchlosti

Veľký technický preukaz a rýchlosť auta začala byť téma číslo jedna a tvorí súčasť overovania (aj kópia technického preukazu stačí). Na základe nového nariadenia dopravného úradu, sú overovacie strediská povinné nadstavoviť rýchlosť, po ktorej dochádza k zápisu prekročenie rýchlosti do tachografu na základe maximálnej konštrukčnej rýchlosti vozidla zapísanej vo veľkom technickom preukaze a nové nariadenia pre obmedzovač rýchlosti.
 
“POZOR” Toto nariadenie nespôsobuje obmedzenie maximálnej možnej rýchlosti vozidla, ale mení len moment, kedy dochádza k zápisu prekročenia rýchlosti na kartu vodiča / tachografu.

Ako sa to prejavuje v realite ?

Predstavme si situáciu, kedy si pred overením vozidla išiel tachometrovou rýchlosťou 90km/h. Prišiel si na overenie tachografu a v technickom preukaze máš “maximalná konštrukčná rýchlosť: 85km/h”. Túto hodnotu je overovacie stredisko povinné zapísať do tachografu ako rýchlosť, po ktorej sa zapisuje prekročenie rýchlosti na kartu a do tachografu. Ak vozidlo pri teste obmedzovača v overovaciom stredisku, neobmedzí otáčky motora po prekročení stanovených 85km/h, zadáva sa do protokolu “obmedzovač nevyhovuje”. (obmedzovač po tomto nariadení tým pádom nevyhovuje na všetkých vozidlách, ktoré majú v technickom preukaze rýchlosť inú ako 89-90km/h).

Po tomto nariadení vodiča trápi na cestách tým pádom ďalší problém. Vodič si musí dávať pozor, na toto nadstavenie rýchlosti a dávať pozor na jej prekročenie. Ak si vodič neustriehne plyn, tachograf bude zapisovať toto prekročenie rýchlosti, nadstavenej na základe maximálnej konštrukčnej rýchlosti vozidla zapísanej v technickom preukaze.

STK je povinná toto nastavenie rýchlosti kontrolovať

Pri kontrole vozidla na STK je zodpovedná osoba povinná tento nadstavený údaj v tachografe kontrolovať s technickým preukazom. Ak overovacie stredisko zabudlo alebo nenadstavilo tento údaj na základe TP do tachografu, nie je možné prejsť cez technickú kontrolu vozidla, a vozidla nie je spôsobilé na cestu.

Akú sú riešenia ?

Dôvodom prečo vozidlá nadstavujú maximálnu konštrukčnú vozidla inú, ako 90km/h je v 90% prípadoch prísne emisné normy, ktoré musia vozidla splniť alebo udávanie lepšej papierovej spotreby vozidla. (tých 10% sú vozidlá, ktoré skutočne nemôžu ísť 90km/h). Riešenie tejto novo vzniknutej situácie je možné len zmenou maximálnej konštrukčnej rýchlosti vozidla na príslušných miestach alebo orgánoch. Problém môže vzniknúť v prípade, kedy je vozidlo nové a v záruke. 

Záver

Bohužiaľ, ani pre vašu spokojnosť nemôžeme tento údaj nadstavovať, podľa vašich želaní. Jediným riešením je, auto pred overením zobrať na prepísanie a zmenu technického preukazu.

Ľudia pred tebou tiež čítali