Skip to content

Tachograf do dodávky

Tachograf do dodávky patrí v prípade, že spolu s vozíkom prevyšuje 3,5t. Ale ako?

Tachograf do dodávky do 3,5t a nariadenie č. 561/2006

V zmysle článku 2 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 561/2006 sa toto nariadenie vzťahuje na cestnú dopravu tovaru, kde maximálna prípustná hmotnosť vozidla vrátane každého prívesu alebo návesu je vyššia ako 3,5 tony. V zmysle článku 3 ods. 1 nariadenia č. 165/2014 sa tachografy inštalujú a používajú vo vozidlách evidovaných v členskom štáte, ktoré sa používajú na cestnú osobnú alebo nákladnú dopravu, a na ktoré sa vzťahuje nariadenie č. 561/2006.

Tachograf do dodávky ak nepresahuje 3,5t

Z vyššie uvedeného vyplýva, že vo vozidle s maximálnou prípustnou hmotnosťou do 3,5 tony, ktoré pri používaní s prívesom presahuje hmotnosť 3,5 tony, musí byť nainštalovaný a používaný tachograf.

V prípade, ak je motorové vozidlo do 3,5 t používané bez prípojného vozidla, je potrebné tachograf prepnúť do režimu OUT. Režim OUT vychádza z pôsobnosti nariadenia č. 561/2006.

Z uvedeného vyplýva, že digitálny tachograf vodič prepína do režimu OUT v prípade, ak vykonáva s vozidlom jazdy, ktoré nepodliehajú režimu práce stanovenej nariadením. Pri takýchto jazdách sa nevyžaduje, aby bola v digitálnom tachografe vložená karta vodiča. Starší typ digitálneho tachografu napriek zapnutému režimu OUT pri nevloženej karte zobrazoval na displeji výstrahu „jazda bez karty“, čo medzi vodičmi vyvolávalo obavu, že aj v režime OUT musia mať vloženú kartu. Digitálne tachografy montované do vozidiel po 1.10.2011 pri zapnutí režimu OUT nevyžadujú prítomnosť karty vodiča v tachografe.

Ktorá jazda nepodlieha nariadeniu ?

Jazda, ktorá nepodlieha nariadeniu, sa nezapočítava do času jazdy vodiča. V tachografe je jazda v režime OUT registrovaná ako jazda, ale je k nej taktiež archivovaný režim OUT. To znamená, že uvedená jazda je pri vyhodnotení považovaná za inú prácu. Automaticky to však neznamená, že túto prácu musel vykonávať rovnaký vodič resp. zamestnanec, ktorý následne vykonáva jazdu bez zapnutého režimu OUT.

Povinné tachografy v dodávkach

Čoskoro bude povinnosť tachografov v dodávkach aj do 3.5t. Sleduj nás a zajednaj si u nás konzultáciu na montáž.
Tel. číslo: 0949 132 427
Tachograf
Chcem patriť do skupiny truckerov na Facebooku

Skupina na Facebooku je vytvorená pre spojenie profesionálnych vodičov, manažérov a majiteľov dopravných firiem. V tejto skupine nájdeš rady, tipy a triky od nás či tvojich kolegov. Je to správne miesto na kladenie otázok či predávanie a kúpu tachografu, či príslušenstva okolo dopravy.

Ľudia pred tebou tiež čítali
Zdroj:

Zdroje: https://www.ip.gov.sk/pouzivanie-tachografu-v-motorovom-vozidle-do-35-t-s-privesom/

Objednaj sa na tachograf ešte dnes!

Overenie, diagnostika tachografov ale aj podávanie kariet vodičov a mnoho iného! Príď sa nám ukazáť a pomôžeme so všetkým.