Skip to content

Montáž tachografu do dodávok? Ako sa na to pripraviť?

Montáž tachografu zvládnete aj s nami! Ako na to?

Montáž tachografu aj do dodávky už bude povinnosťou! Prečo?

Montáž tachografu do dodávok bude od 1. júla 2026 nutný

Hlavným dôvodom, prečo sa bude vyžadovať montáž tachografov do dodávok nad 2,4 tony, bolo zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky a harmonizácia podmienok hospodárskej súťaže v rámci EÚ. EÚ disponuje štatistikami nehodovosti. Z týchto štatistík vyplýva, že za nehodovosť, prekračovanie rýchlostí a mikrospánky na cestách môžu najmä dodávky. Zavedenie tachografov do dodávok je prvým a z pohľadu EÚ najdôležitejším aspektom bezpečnosti na cestách. Otázka na šoférov znie, je montáž tachografu riešením problémov na nehodovosť dodávok?

Od 1.  júla 2026 preprava tovaru v rámci medzinárodnej dopravy vozidlami, ktorých maximálna prípustná hmotnosť vrátane každého prívesu alebo návesu je vyššia ako 2,5 tony, bude požadovať nainštalovaný inteligentný tachograf druhej generácie. Viac dôležitých dátumov v doprave TU.

 1 – pre vozidlá od 2,5 do 3,5 tony platí povinnosť zaregistrovať túto živnosť, resp. musia získať oprávnenie, ktoré vydáva okresný úrad
2 – povinnosť mať zverejnený prepravný poriadok online, vždy funkčný a dostupný na url linku v prípade náhodnej kontroly. Ideálne riešenie je zverejniť prepravný poriadok online na webe prepravnyporiadok.online s automatickým obnovením a jednoduchým nahraním prepravného poriadku (na stránke je aj priložený vzor prepravného poriadku na dopísanie). Viac o zodpovednosti vodiča s tachografom TU.

3 – okrem povinnosti mať vybavené vozidlo tachografom pre medzinárodnú prepravu vznikajú majiteľom ďalšie povinnosti – sťahovať údaje z digitálneho tachografu a karty vodiča (sťahovanie údajov je možné aj u nás na pobočke), ktoré vyplýva z nariadenia Komisie (EÚ) č. 581/2010

4 – mýto implementované v tachografe a poplatky účtované podľa aktuálne zaťaženého vozidla (viac o tom v článku TU)

 • Povinnosť sťahovať kartu vodiča je

  každých 28 dní

 • Povinnosť sťahovať údaje z tachografu je

  každých 90 dní

Montáž tachografu do dodávok prichádza s povinnosťami pre vodičov

montáž tachografu pre kuriérov

Čo kuriérske služby a rozvoz?

Montáž tachografu pre kuriérov

Záleží, či kuriéri poskytujú so svojimi dodávkami služby na území Slovenska alebo aj mimo neho.

Čo vnútroštátna preprava?

Montáž tachografu pre vnútroštátnu prepravu

NIE! Pre kuriérov, ktorí poskytujú služby so svojimi dodávkami na území Slovenska sa nič nemení, žiadna povinnosť mať tachograf nevyplýva. Pomôcť zorientovať sa ti môže článok o tachografe v dodávke.

Len medzinárodná doprava?

Montáž tachografu pre medzinárodnú prepravu

ÁNO! Pre kuriérov, ktorí poskytujú služby so svojimi dodávkami aj mimo územia Slovenska sa vzťahuje povinnosť montáže tachografu. Info o novom tachografe TU.

montáž tachografu do dodávky

Zmena sa týka aj nákladných vozidiel nad 3,5 tony. Vozidlá nad 3,5 tony, ktoré budú prvýkrát zaevidované od 21. augusta 2023, budú musieť byť vybavené inteligentným tachografom GEN2 (podmienky špecifikované vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 2021/1228).

Ako zvládneme montáže tachografov?

Montáž tachografov a výmeny za staré generácie

S výmenou a montážou tachografov budeme dopravným podnikom, živnostníkom a súkromným osobám pomáhať v našom overovacom stredisku Mototach.  Dôležitým aspektom pri montáži tachografov do dodávok alebo výmene tachografov za povinné novšie generácie pre medzinárodnú dopravu je dôležité včasné logistické a organizačné naplánovanie. Očakáva sa, že pokiaľ sa s výmenami a montážou tachografov nezačne včas, vozidlá budú musieť stáť z dôvodu plných montážnych kapacít a čakacích dôb na nové generácie tachografov.

 • Čakacia listina pre záujemcov
  Zápisom do čakacej listiny budeš v poradovníku na montáž/výmenu tachografov.

  Aké výhody mi prinesie zápis do čakacej listiny?

 • Budeš medzi prvými v poradovníku na výmenu/ montáž tachografu
 • Na tachograf nebudeš musieť čakať
 • Výhoda pred konkurenciou – autá môžu robiť
 • Možnosť vykonať montáž viac vozidlám naraz

Zápis do čakacej listiny

Zápisom si zaručíš výmenu/montáž a objednávku tachografu podľa poradovníka. Čím skôr sa zapíšeš, tým skôr pôjdeš na rad!

montáž tachografu do dodávky
UPOZORNENIE

Vždy si objednávajte tovar/tachograf/sľužbu len na jednom stredisku.  V opačnom prípade  je dopyt vytváraný umelo čím sa predlžujú čakacie termíny a dodávky tovaru.

Prepravny poriadok online

Dodávkár potrebuje mať prepravný poriadok online

Živnostník, súkromná osoba aj s.r.o.

Prepro – prepravný poriadok online vznikol ako reakcia na § 4 ods. 5 zákona o cestnej doprave, ktorý nariaďuje, aby dopravca zverejnil prepravný poriadok online. Veľa z vás nemá kapacitu na staranie sa o funkčnosť  webu, či web za veľké vstupné náklady zriadiť tak, aby vždy fungovala URL adresa na prepravný poriadok. Táto povinnosť spadá aj pre dopravcu po montáži tachografu do dodávky.

Výhodami Prepa (prepravný poriadok online) pre dopravcov sú:

 • Žiadna nutnosť zakladania, správy webu a domény, programátora 
 • Správa a funkčnosť linkov v prípade náhodnej kontroly
 • Zobrazenie PP online v zozname firiem 
 • Zdarma nahratie loga firmy
 • Automatická obnova balíku po skončení platnosti balíku
Ľudia pred tebou tiež čítali