Skip to content

Tachograf zmena času

Tachograf a zmena času vie znepríjemniť ráno každému vodičovi. Krátky a jednoduchá návod na zmenu času v článku dole.

Tachograf zmena času. Mrazí vás vždy tento deň? Už viac nemusí

Zmena času v tachografe čaká tak ako aj každý rok každého vodiča. Čas tachografu sa nastavuje v rôznych typoch tachografoch odlišne a preto si tieto tachografy rozdelíme a priložíme si k ním aj ilustračné obrázky.
Obsluha tachografu - Siemens VDO 1381 Gen. 1.
Obsluha tachografu - Siemens VDO 1381 GEN2

Zmena času: Digitálne tachografy značky VDO (Logo VDO na tachografe)

Čas tachografu nastavíme nasledovne: Otočíme kľúčik vozidla do pozície 1 a stlačíme tlačidlo OK =>  préjdeme na políčko šípkou dole =>  Zadanie vozidlo => tlačidlo OK =>  prejdeme na políčko Miestny čas => tlačidlo OK =>  Zobrazí sa UTC čas pri blikajúcom miestnom čase stlačiť 2× šípku doleZimný čas je nastavený . Miestny  čas sa pretáča po polhodine. Potvrdíte OK – na display sa zobrazí Zadanie uložené.  šípkou späť stlačíme zhruba 3x (pokiaľ sa neocitneme na základom rozhraní displeja, ktoré poznáte)

Obsluha tachografu - Stoneridge SE500 GEN. 1.
Obsluha tachografu - Stoneridge SE500 GEN. 2.

Zmena času: Digitálne tachografy značky Stoneridge (SE5000)

Tachograf zmení čas automaticky na zimný/letný. Upozorní vás na to poslednú marcovú/októbrovú nedeľu. 1. So šípkou zmente Nie na  ÁNO a potvrďte OK.

Zmena času: KIENZLE - KTCO 1324

Vyvolanie funkcie NASTAVENIE ČASU je možné len pri zastavenom vozidle. Aby sa zápis automaticky synchronizoval na tachografe s aktuálnym časom, musí byť zapaľovanie zapnuté a v tachografe sa nesmie nacházet žiadny tachografový krúžok. Ponuku nastavenia času zvolte modrým tlačítkom  M,  S + alebo – aktivovať minutové počítadlo,bliká minutové zobrazenie, Tlačítko + alebo držať tak dlho, pokiaľ sa nezobrazí požadovaný údaj. Potvrďte nastavenie času tak, že modré tlačítko M podržte stlačené dlhšie ako 2 sekundy. Opet sa zobrazí základné nastavenie.

Obsluha tachografu - Kienzle 1318

Zmena času: KIENZLE - KTCO 1318

Kľúčikom otvorte predným panel (tak ako pri výmene krúžku). Po odklopené panela, sa na bočnej ľavej strane odklopeného panela (takmer v strede) nachádza trčiace, biele kolečko (tak ako na starých analógových hodinách). Nastavte čas tak, aby vyhovoval aktuálnemu času. Krúžok sa môže nachádzať v tachografe).

Ľudia pred tebou tiež čítali
Pošli nám email alebo sa s nami skontaktuj cez soc. siete

Na soc. siete dávame pravidelné tipy, rady a nájdem tam dokonca aj fotku svojho kamióna či kamión tvojho kolegu