Skip to content

Tachograf OUT

Tachograf OUT a ako to správne používať, aby si sa vyhol pokute a ušetril si drahocenné minúty

Tachograf out – ako používať?

Režim OUT je možné zapínať a vypínať iba v prípade, že vozidlo stojí. Voľbou ponuky Zadať vozidlo v menu tachografu (po stlačení tlačidla OK a listovaní šípkou dole) sa ako prvá ponuka objaví ponuka začiatok režimu OUT (Vozidlo OUT začiatok). Jeho potvrdením tlačidlom OK tachograf na krátky čas zobrazí hlásenie – zadania uložené. To znamená, že až do vypnutia režimu OUT bude digitálny tachograf pracovať v režime OUT. Pre vypnutie režimu je potrebné znova v menu tachografu zvoliť voľbu zadať vozidlo, kde bude prvá voľba koniec režimu OUT. Skutočnosť, že je tachograf nastavený v režime OUT, zobrazuje aj základný displej tachografu, na ktorom v mieste zobrazovania režimov práce vodiča je skratka OUT.

 

Tachograf OUT – výhody

Podstatnou výhodou nastavenia režimu Tachograf  OUT  je v tom, že jazda, ktorá je vykonávaná na neverejných komunikáciách a ktorá nepodlieha nariadeniu (ES) č. 561/2006, sa nezapočítava do času jazdy vozidla. V tachografe je jazda v režime OUT registrovaná ako jazda, ale je k nej taktiež archivovaný režim OUT. To znamená, že uvedená jazda pri vyhodnotení je považovaná za inú prácu.
Skús si prepojiť tachograf s mobilom a získaj grafický prehľad o jazdách, prestávkach, dostávaj upozornenia a notifikácie priamo z tvojho tachografu. Chceš vedieť, ako na to? Klikaj TU.

 

Tachograf OUT  v sídle dopravcu

Vodič odstaví vozidlo a odchádza na denný alebo týždenný odpočinok. V sídle spoločnosti je potrebné posunúť vozidlo. V tomto prípade sa tachograf prepne do režimu OUT a posúva sa vozidlo bez vloženej karty v tachografeZ dôvodu, že ide o neverejnú komunikáciu v sídle spoločnosti, musia to byť len krátke jazdy a pri nízkej rýchlosti

Podmienkou takejto jazdy je, aby zamestnanec pred aj po jazde mal denný alebo týždenný odpočinok (v rámci tejto pracovnej zmeny nemôže jazdiť na verejných komunikáciách).

 

Jazda v režime tachograf OUT na neverejnej komunikácii v logistických parkoch, alebo v iných neverejných priestoroch.

V takomto prípade sa na prácu vodiča na neverejných komunikáciách nevzťahuje nariadenie (ES) č. 561/2006, preto vodič môže zapnúť režim OUT. Tachograf eviduje jazdu v režime OUT, ktorá sa považuje za inú prácu, tj. jazda v režime OUT sa nepočíta do jazdy. Podľa nariadenia (EÚ) č. 165/2014 vodič nemôže vybrať kartu vodiča z tachografu počas režimu OUT, pretože od posledného odpočinku vykonával aj jazdu (vykonal jazdu na nakládku), ktorá podlieha nariadeniu (ES) č. 561/2006. Následne vykonal jazdu na miesto vykládky. Na vykládke sa vodič nachádza na neverejných komunikáciách, preto prepne režim OUT. Nemôže však vybrať kartu, pretože ustanovenie nariadenia (EÚ) č. 165/2014 ukladá vodičovi povinnosť neodobrať z tachografu kartu vodiča pred začiatkom denného alebo týždenného odpočinku. Na kartu vodiča sa zapíše práca v režime OUT. Po návrate vozidla na verejné komunikácie je potrebné, aby vodič vypol režim OUT. Kartu z tachografu môže vodič vybrať až v okamihu, ak odchádza z vozidla na konci pracovnej zmeny.

 

Jazda v režime tachograf OUT – jazda, ktorá nepodlieha (ES) č. 561/2006.

Ide napríklad o nákladné vozidlo do 3,5 tony celkovej hmotnosti. V tomto prípade vodič od prevzatia vozidla má zapnutý režim OUT a nemusí mať vloženú kartu v tachografe. Podobne je to v prípade, ak vozidlo vodič už preberá na neverejných komunikáciách po dennom alebo týždennom odpočinku a celý výkon až do ďalšieho odpočinku vykonáva na neverejných komunikáciách (napr. zvážanie dreva). Takisto nie je potrebné vloženie karty vodiča do digitálneho tachografu za podmienky, že vodič ani na jednu minútu počas pracovnej zmeny nerealizuje výkon na verejných komunikáciách, tj. vozidlo preberá a vykonáva činnosť v lese. V takomto prípade nemusí načítať kartu do digitálneho tachografu a počas pracovnej zmeny na tachografe zapne režim OUT. Pozor! Nové tachografy vedia už aj rozprávať a upozornenie ti môže prísť v podobe hlasu! O tomto čítaj viac TU.

 

Jazda v režime tachograf OUT – jazda, ktorá ne/podlieha (ES) č. 561/2006.

Vodič má od prevzatia vozidla zapnutý režim OUT a nemusí mať vloženú kartu v tachografe. Podobne je to v prípade, ak vozidlo vodič už preberá na neverejných komunikáciách po dennom alebo týždennom odpočinku a celý výkon až do ďalšieho odpočinku vykonáva na neverejných komunikáciách (napr. zvážanie dreva). Ani v tomto prípade nie je potrebné vloženie karty vodiča do digitálneho tachografu za podmienky, že vodič ani na jednu minútu počas pracovnej zmeny nerealizuje výkon na verejných komunikáciách, tj. vozidlo preberá a vykonáva činnosť v lese. Ak by však vodič musel z areálu firmy do lesa použiť verejné cesty, musel by potom až do konca zmeny používať kartu vodiča.

 

Používanie karty vodiča pri režime tachograf OUT podľa  nariadenie (EÚ) č. 165/2014 o tachografoch.

Vodiči sú povinní používať záznamové listy alebo karty vodiča každý deň jazdy od chvíle, keď prevzali vozidlo. Záznamový list alebo karta vodiča sa neodoberú pred ukončením dennej pracovnej doby, ak ich odobranie nie je oprávnené inak. Žiadny záznamový list ani karta vodiča nesmú používať dlhšie obdobie, než na aké boli určené. Pozor na karty vodiča pre cudzincov. Podmienky na žiadost tachografovej karty vodiča pre cudzina sú náročnejšie. Ak tieto veci tvoja firma rieši, klikaj SEM

Záver

Režim OUT vám výrazne vie dopomôcť k správnemu vedeniu vozidla na účely, pre aké bol vymyslený. Je nutné dbať na jeho správne používanie z pohľadu zákona. Možnosť je, že spadáš do zoznamu výnimiek v používaní tachografov. Ak chceš zistiť, či práve ty si ten vyvolený, klikaj na slovo TU a zisti to.

Upozornenie

Treba dať pozor, lebo keď pri vstupe do logistických parkov, do lesa,... je značka s nápisom v príslušnom jazyku : "Platia tu pravidlá cestnej premávky", už nie ste na ceste, kde môžete OUT legálne používať . Hlavne v Nemecku (Hier gilt die StVO).
Ľudia pred tebou tiež čítali

Ak máš otázky, zastav sa u nás alebo sa informuj cez soc. siete

Cez sociálnu sieť Facebook s nami môžeš komunikovať online, na našom Instagrame zas nájdeš fotky svojho kamióna alebo kamióny kolegov. Na linkedin sa dozvieš o našom tíme a firme.

Leave a Reply