Skip to content

Tacho - výsledná rýchlosť po overení

Tacho - navýšenie rýchlosti po overení

Tacho a zápis impulzov

Táto téma trápi mnohé dopravné podniky, no najmä vodičov kamiónov. Časy nezákonného pridávania rýchlosti zvýšením impulzov sú dávno preč. Pri overovaní tachografu dochádza k trvalému zápisu impulzov do tachografu. Tieto impulzy nemôžu byť zmanipulované a môžu byť skontrolované priamo v premávke prislušnými orgánmi a následne sa bude vyšetrovať overovacie stredisko, ktoré tieto impulzy do tachografu naprogramovalo. 

Tacho mi nejde ani 90km/h

Tachograf je zariadenie, ktoré mimo ostatných vecí slúži na zabezpečenie maximálnej rýchlosti vozidla. Jeho úlohou je za žiadnych okolností nedovoliť vozidlu prekročiť maximálnu stanovenú rýchlosť výrobcom. Tento výpočet rýchlosti sa odohráva na základe faktorov vozidla, ako opotrebovanie pneumatík, prevodovky, redukcií prevodovky a obmedzovača vozidla stanoveného výrobcom. Z tohto dôvodu sa stáva, že tachograf vo vozidle po výmene pneumatík za nové, neopotrebované a následnom overení (zákon ukladá overenie tachografu pri zmene obvodu  hnacej nápravy), zníži maximálnu možnú rýchlosť vozidla. Je to z dôvodu, že tachograf počíta s následným opotrebovaním pneumatík a zmenšením obvodu hnacej nápravy, čo znamená zvýšenie rýchlosti vozidla. Ak by takýto výpočet tachograf nebral do úvahy, nevyhovoval by nariadeniu legislatívy a dovolil by vozidlu po opotrebovaní pneumatík prekročiť maximálnu povolenú rýchlosť.

Tacho a sankcie za prekročenie rýchlosti

Naprogramované hodnoty v tachografe zostávajú po celú dobu “životatachografu zapísané v tachografe a je možné ich spätne skontrolovať a dohľadať. Tieto kontroly vykonávajú príslušné orgány na cestách a orgány, ktoré kontrolujú nás, overovacie strediská. Tieto orgány dohliadajú na správnosť overenia každého vozidla, ktoré u nás bolo overené. Zistiť, či bolo overenie správne nakalibrované, je úplne jednoduché, stačí porovnať predošlé overenia (tieto sú zapísané v tachografe) so všetkými dostupnými parametrami vozidla. Sankcie na cestách sú spravidla menšie ako tie, ktoré dostane overovacie stredisko. Sankcie overovacieho strediska za manipuláciu overenia sa pohybujú v tisíckach eur a hradí ich overovač, ktorý dané vozidlo “zlenadstavil.

Tacho overovačka s úplatkom 5€ alebo 20€

V minulosti nebolo tak jednoduché sa k správnosti naprogramovaných údajov v tachografe dostať. V dnešnej dobe sa situácia komplikuje a sprísňujú sa kontroly, systémy a v samotnom dôsledku aj zariadenia. Deje sa tak kvôli množstvu kamiónov a rozsahu nehôd, aký môžu tieto obrovské a ťažké vozidlá spôsobiť. Sankcie za manipuláciu overenia sú rádovo v tisíckach eur a pri prijatí pár eurového úplatku by sme to mohli považovať za krátkozrakosť kompetentnej osoby (možno si takú ešte našiel). Ak by sme zobrali do úvahy hrubý výpočet pri odhade pokuty 2000 eur a priemernej ceny ponúkaného úplatku pre overovača 10 eur, prichádzame k nasledovným číslam. Overovač by musel zobrať úplatok od 200 ľudí, aby zaplatil pokutu za jedného človeka. Veríme, že sme takýmto triviálnym spôsobom vysvetlili tému úplatkov.

Overovač nemá rád šoférov a robí im zle

Tento názor pravdepodobne zastávajú mnohí z profesionálnych vodičov. Bohužiaľ (chvalabohu) to tak nie je. Zo zákulisia nám overovači prezradili viac TU. Overovač si svoju prácu vykonáva v rámci svojich možností, tak, ako mu to ukladá zákon, príslušné orgány a najlepšie, ako vie. Nijakým duchovným (ani finančným) spôsobom neprofituje zo znižovania rýchlosti. V záujme overovača ako aj každého strediska je spokojnosť klientov. Bohužiaľ, nie vždy je v našich silách zaručiť ju, nakoľko nevieme upraviť (zväčša ani predvídať) rýchlosť vozidla. Ak by to bolo zákonom dovolené a také jednoduché, verte, že by sme tak robili, všetkým by sme vám nadstavili tachograf na presných 90, a tak sa snažili prispieť k 100% zákazníckej spokojnosti.

Článok, ktorý sme vybrali práve pre teba

Veľký technický preukaz a rýchlosť auta

Ľudia pred tebou tiež čítali

Objednaj sa na tachograf ešte dnes!

Overenie, diagnostika tachografov, ale aj podávanie kariet vodičov a mnoho iného! Príď sa nám ukazáť a pomôžeme so všetkým.