Skip to content

Tacho - výsledná rýchlosť po overení

Tacho - navýšenie rýchlosti po overení

Tacho a zápis impulzov

Táto téma trápi mnohé dopravné podniky no najmä, vodičov kamiónov. Časy nezákonného pridávania rýchlosti, zvýšením impulzov sú dávno preč. Pri overovaní tachografu dochádza k trvalému zapisu impulzov do tachografu. Tieto impulzy nemôžu byť manipolavné a môžu byť skontrolované priamo v premávke prislušnými orgánmi a následne vyšetrované overovacie stredisko, ktoré tieto impulzy do tachografu naprogramovalo. 

Tacho mi nejde ani 90km/h

Tachograf je zariadenie, ktoré mimo ostatných vecí slúží na zabezpečenie maximálnej rýchlosti vozidla. Jeho úlohou je za žiadnych okolností nedovolit vozidlu, prekročiť maximálnu stanovú rýchlost výrobcom. Tento výpočet rýchlosti sa odohráva na základe faktorov vozidla, ako opotrebovanie pneumatík, prevodovky, redukcií prevodovky a obmedzovača vozidla stanoveného výrobcom. Z tohto dôvodu sa stáva, že vozidlo po výmene pneumatík za nové, neopotrebované a následnom overení (zákon ukladá overenie tachografu pri zmene obvodu  hnacej nápravy), tachograf zníží maximálnu možnú rýchlost vozidla. Je to z dôvodu, že tachograf počíta s následným opotrebovaním pneumatík a teda, zmenšením obvodu hnacej nápravy čo znamena, zvýšenie rýchlosti vozidla. Ak by takýto výpočet tachograf nebral do úvahy, nevyhovoval by nariadeniu legislatívy a dovolal by vozidlu po opotrebovaní pneumatík prekročiť maximálnu povolenú rýchlosť pre nákladné vozidlá.

Tacho a sankcie za prekročenie rýchlosti

Naprogramované hodnoty v tachografe zostávajú po celú dobu “životatachografu zapísané v tachografe a je možné ich spätne skontrolovať a dohladať. Tieto kontroly vykonávajú príslušné orgány na cestách, a príslušné orgány, ktoré kontrolujú nás, overovacie strediská. Tieto orgány, dohliadace na správnosť overenia, každého vozidla, ktoré u nás bolo overené, kontrolujú správnosť. Zistiť či bolo overenie správne nakalibrované je úplne jednoduché porovnaním s predošlými overeniami (tieto sú zapísané v tachografe) a porovnať ich s všetkými dostupnými parametrami vozidla. Sankcie na cestách sú z pravidla menšie ako tie, ktoré dostane overovacie stredisko. Sankcie overovacieho strediska za manipuláciu overenia sa pohybujú v tisíckach eúr. Tieto sankcie si z pravidla hradí overovač, ktorý dané vozidlo “zlenadstavil.

Tacho overovačka s úplatkom 5€ alebo 20€

V minulosti nebolo tak jednoduché sa k správnosti naprogramovaných údajov v tachografe dostať. V dnešnej dobe sa situácia komplikuje a sprísňujú sa kontroly, systémy a v samostnom dôsledku aj zariadenia. Je tak z dôvodu množstva kamiónov a rozsahu nehôd, akú môžu tieto obrovské a ťažké vozidla spôsobiť a spôsobujú. Sankcie za minupuláciu overenie sú rádovo v tisíckach eúr a pri zobraní pár eurového úplatku by sme to mohli považovať za krátkozrakosť kompetentnej osoby (možno si takú ešte našiel). Ak by sme zobrali do úvahy hrubý výpočet pri hrubom odhade pokuty 2000€ a priemernej ceny ponúkaného úplatku pre overovača 10, prichádzame k nasledovným číslam. Overovač by musel zobrať úplatok od 200 ľudí, aby zaplatil pokutu za jedného človeka. Veríme, že sme takýmto triviálnym spôsobom vysvetlili tému úplatkov.

Overovač nemá rád šoférov a robí im zle

Tento názor pravdepodobne zastávajú mnohý z vás, profesionálnych vodičov. Bohužiaľ (chvalabohu) to tak nie je. Zo zákulisia nám overovači prezradili viac TU. Overovač si svoju prácu vykonáva v rámci jeho možností, tak, ako mu to ukladá zákon, príslušné orgány a najlepšie, ako vie. Nijakým duchovným (ani finančným) spôsobom neprofituje zo znižovania rýchlosti a je v jeho záujme vaša spokojnosť. V záujme overovača ako aj každého strediska, je spokojnosť našich klientov. Bohužiaľ, nie vždy je v našich silách, zaručiť plnú spokojnosť klienta a nevieme upraviť (zväčša ani predvídať) rýchlosť vozidla. Ak by to bolo zákonom dovolené a také jednoduché verte, že by sme tak robili, všetkým by sme vám nadstavili tachograf na presných 90, a tak sa snažili prispieť k 100% zákazníckej spokojnosti.

Článok, ktorý sme vybrali práve pre teba

Veľký technický preukaz a rýchlosť auta

Ľudia pred tebou tiež čítali

Objednaj sa na tachograf ešte dnes!

Overenie, diagnostika tachografov ale aj podávanie kariet vodičov a mnoho iného! Prídi sa nám ukazáť a pomôžeme so všetkým.