Skip to content

Karta vodiča podmienky

Od 25.1.2024 sú podmienky pre vystavenie karty vodiča prísnejšie. Pozrime sa na ne.

Karta vodiča a podmienky pre cudzinca

Karta vodiča pre cudzincov a potrebné doklady

Karty vodičov sprísnili podmienky pre vydávanie kariet vodičov pre cudzincov. V rámci kontroly zahraničnej fyzickej osoby cudzinec predkladá na mieste, kde je vydanie tachografovej karty možné, svoj identifikačný doklad a pobytový doklad vydaný MV SR, prípadne udelené národné pracovné vízum. Evidencia cudzinca obsahujúca „číslo pobytového dokladu“ a „dátum lehoty platnosti pobytu do“ (daného dátumu) sa zadávali do systému na správu kariet. Tieto dva údaje sa pre schvaľovanie žiadostí  dňom 25.1.2024 stali nedostatočné, pretože systém nedokáže skontrolovať legislatívnu požiadavku podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 165/2014, kde karta môže byť vydaná osobe, ktorá sa zdržiava na území SR najmenej 185 dní. Čo ale ak som jazdil bez karty omylom? Pre viac klikaj TU.

montáž tachografu do dodávky

Podmienky pre cudzinca

Podklady a nutné skeny

1. Identifikačný doklad

 • typ identifikačného dokladu
 • číslo dokladu
 • dátum platnosti

2. Povolenie pobytu (cudzinec)

 • typ povolenia pobytu
 • číslo dokladu
 • dátum platnosti pobytu od
 • dátum platnosti pobytu do
 • štatistická kvalifikácia zamestnania víza


3. Skeny podkladov

 • sken identifikačného dokladu
 • sken povolenia pobytu predná strana
 • sken povolenia pobytu zadná strana
 • sken národného víza (alternatíva k pobytovému dokladu)

4. Digitálny podpis
5. Aktuálna fotografia
6. E-mail
7. Bankový účet na zaplatenie zálohovej faktúry (prečo je nutné to platit takto sa dozvieš TU)


Tieto podklady je nutné skenovať skenovacou aplikáciou napojenou priamo na miesto podávania žiadostí. 

UPOZORNENIE: Ak má cudzinec obnovený prechodný pobyt a preukazuje sa platným pobytovým dokladom, ktorého dátum vydania k aktuálnemu dátumu podania žiadosti o vydanie tachografovej karty nespĺňa lehotu minimálne 185 dní, cudzinec je povinný predložiť doklad - rozhodnutie MV SR o vydaní predchádzajúceho povolenia pobytu. Z predloženého dokladu je potrebné vyhotoviť sken.

Nové tachografy

Všetko o nových tachografov - od Augusta 2023

Váženie kamiónov

Všetko o nových tachografov - od Augusta 2023

Ľudia pred tebou tiež čítali
Nevieš si pomôcť? Ozvi sa

Možno sme to zle vysvetlili. Daj nám vedieť a hodíme reč.