Skip to content

Papier do tachografu - ako vybrať ten správny?

Nesprávny papier môže znefunkčniť tachograf či dostať nepríjemnú pokutu!

Správny záznamový papier do tachografu môže byť náročnejšie, ako to na prvá pohľad môže vyzerať. V samotnom rozdelení sa záznamový paper delí na 2 najpoužívanejšie typy a to áznamový krúžok do analógového tachografu a rólkový papier do digitálneho tachografu. Vybrať papier pre analģové tachografy je náročnejšie ako to je pri digitálnom tachografe. Vypíšeme si tie najzákladnejšie faktory, ktoré rozhodujú pri kúpe papiera do tachografu

tachografy Mototach_iconsArtboard 1 copy 80

Ako vybrať krúžky

Analógový tachograf

 • Správny rozsah krúžkov km/h musí byť totožný s maximálnym rozsahom km/h tachografu (napr. 120km/h, 140km/h, 180km/h)
 • Schvalovacia značka na krúžkoch sa musí nachádzať na typovom schváleni tachografu (vid obrázok)
 • Overené / original značky krúžkov zaručia dlhovekosť záznamov tak, ako to ukladá zákon (neorg. papiere môžu vyblednúť a zničiť záznamy)
tachografy Mototach_iconsArtboard 1 copy 90

Ako vybrať rólky

Digitálny tachograf (na karty)

 • Overené / originál značky papierov zaručia správnu tlač a viditeľnosť tlače na papieri tachografu. (nesprávny papier spôsobuje zvyčajne poruchy tlače)
 • Vozidlo musí zo zákona obsahovať minimálne 3 papierové rólky do tachografu (vrátane rólky v tachografe).
Vysveltenie - krúžok do tachografu
Vysvetlivky k vybratiu papiera pre analógové tachografy. Hore: krúžok z 2. strny / dolu: typové schválenie tachografu (po odklopení / vysunití tachograu)
tachografy Mototach_iconsArtboard 1 copy 180

Povinosti vodiča s krúžkami

Analógový tachograf (na krúžky)

Ak vodič vedie vozidlo vybavené analógovým tachografom, na požiadanie oprávneného kontrolného úradníka kedykoľvek predloží
 • Záznamové listy za daný deň a listy použité vodičom v predchádzajúcich 28 dní
 • Kartu vodiča, pokiaľ ju má
 • Každý ručný záznam, výtlačok vytvorený počas daného dňa a predchádzajúcich 28 dní
tachografy Mototach_iconsArtboard 1 copy 180

Povinosti vodiča s kartou

Digitálny tachograf (na karty)

Ak vodič riadi vozidlo vybavené digitálnym tachografom, na požiadanie oprávneného kontrolného úradníka kedykoľvek predloží
 • Svoju kartu vodiča
 • Každý ručný záznam, výtlačok vytvorený počas daného dňa a predchádzajúcich 28 dní
 • Záznamové listy zodpovedajúce rovnakému obdobiu počas ktorého viedol vozidlo vybavené elektronický (analógovým) tachografom
Ľudia pred tebou tiež čítali

Prídi a zober si čo potrebuješ!

Zastav sa u nás pre potrebný materiál alebo sa informuj o dostupnosti online cez facebook.