Skip to content

Papier do tachografu - ako vybrať ten správny?

Nesprávny papier môže znefunkčniť tachograf či spôsobiť nepríjemnú pokutu!

Vybrať správny záznamový papier do tachografu môže byť náročnejšie, ako to na prvý pohľad vyzerá. V samotnom rozdelení sa záznamový papier delí na 2 najpoužívanejšie typy, a to na záznamový krúžok do analógového tachografu a rolkový papier do digitálneho tachografu. Vybrať papier pre analógové tachografy je náročnejšie ako to je pri digitálnom tachografe. Vypíšeme si tie najzákladnejšie faktory, ktoré rozhodujú pri kúpe papiera do tachografu.

tachografy Mototach_iconsArtboard 1 copy 80

Ako vybrať krúžky

Analógový tachograf

 • Správny rozsah krúžkov km/h musí byť totožný s maximálnym rozsahom km/h tachografu (napr. 120km/h, 140km/h, 180km/h)
 • Schvaľovacia značka na krúžkoch sa musí nachádzať na typovom schválení tachografu (viď obrázok)
 • Overené / original značky krúžkov zaručia dlhovekosť záznamov tak, ako to ukladá zákon (neorg. papiere môžu vyblednúť a zničiť záznamy)
tachografy Mototach_iconsArtboard 1 copy 90

Ako vybrať rolky

Digitálny tachograf (na karty)

 • Overené / originál značky papierov zaručia správnu tlač a viditeľnosť tlače na papieri tachografu (nesprávny papier spôsobuje zvyčajne poruchy tlače)
 • Vozidlo musí zo zákona obsahovať minimálne 3 papierové rolky do tachografu (vrátane rolky v tachografe).
Vysveltenie - krúžok do tachografu
Vysvetlivky k vybratiu papiera pre analógové tachografy. Hore: krúžok z 2. strny / dolu: typové schválenie tachografu (po odklopení / vysunití tachograu)
tachografy Mototach_iconsArtboard 1 copy 180

Povinosti vodiča s krúžkami

Analógový tachograf (na krúžky)

Ak vodič vedie vozidlo vybavené analógovým tachografom, na požiadanie oprávneného kontrolného úradníka kedykoľvek predloží
 • Záznamové listy za daný deň a listy použité vodičom z predchádzajúcich 28 dní
 • Kartu vodiča, pokiaľ ju má
 • Každý ručný záznam, výtlačok vytvorený počas daného dňa a predchádzajúcich 28 dní
tachografy Mototach_iconsArtboard 1 copy 180

Povinosti vodiča s kartou

Digitálny tachograf (na karty)

Ak vodič riadi vozidlo vybavené digitálnym tachografom, na požiadanie oprávneného kontrolného úradníka kedykoľvek predloží
 • Svoju kartu vodiča
 • Každý ručný záznam, výtlačok vytvorený počas daného dňa a predchádzajúcich 28 dní
 • Záznamové listy zodpovedajúce rovnakému obdobiu, počas ktorého viedol vozidlo vybavené elektronickým (analógovým) tachografom
Ľudia pred tebou tiež čítali
Tachografová karta

Karta vodiča

Karta vodiča Karta vodiča sa podáva už len digitálne za prítomnosti žiadateľa bez nutnosti priniesť...

Čítať viac

Príď a zober si, čo potrebuješ!

Zastav sa u nás pre potrebný materiál alebo sa informuj o dostupnosti online cez Facebook.