Skip to content
nový tachograf

Nové tachografy vedia rozprávať! Začínajú hromadné výpovede šoférov?

Nové tachografy vedia rozprávať! Môžu nové tachografy spôsobiť hromadné výpovede? Alebo práve naopak? Objednať sa na montáž Pred objednávky nových tachografov Dopravná politika sa týmto už chystá na zavedenie tachografov do vozidiel nad 2,5t pre medzinárodnú dopravu. Inteligentné tachografy do vozidiel nad 2,5t majú dosiahnuť… Read More »Nové tachografy vedia rozprávať! Začínajú hromadné výpovede šoférov?

výmeny tachografov a dôležité dátumy

Výmeny tachografov, dôležité dátumy a rok zmien je tu! Je to dôvod výpovedí šoférov?

Výmeny tachografov a dôležité dátumy pre rok 2023 a ďalej! Zvládneme to? Potrebujem overiť tachograf Výmeny tachografov a dôležité dátumy. Čo nás čaká tento rok v tachografoch Výmeny tachografov do roku 2026 a 2023 ako prelomový rok v tachografoch? Výmeny tachografov od 21. augusta 2023… Read More »Výmeny tachografov, dôležité dátumy a rok zmien je tu! Je to dôvod výpovedí šoférov?