Skip to content
Tachografová karta - zodpovednosť podniku

Zodpovednosť podniku

Zodpovednosť podniku Zodpovednosť podniku voči tachografu Objednať sa na overenie tachografu Mototach ikonyArtboard 1 copy 270 Zodpovednosť podniku je zabezpečenie primeranej odbornej prípravy svojich vodičov a poskytnutie pokynov týkajúcich sa správneho fungovania tachografov bez ohľadu na to, či sú digitálne, alebo analógové, vykonávajú pravidelné kontroly… Read More »Zodpovednosť podniku