Skip to content

Overenie tachografu

Digitálny tachograf / analógový tachograf

Ako sa objednať na overenie tachografu

mototach_iconArtboard 1 copy 150
1. Telefonická objednávka

Najlepší spôsob na objednanie overenia tachografu je telefonicky. Touto cestou nájdeme váš ideálny termín.

mototach_iconArtboard 1 copy 170
2. Dohodnutie termínu

Termín na overenie tachografu dohodneme tak, aby vyhovoval vaším požiadavkám. Dôležité je však na dohodnutý termín prísť na čas z dôvodu vyťaženia a presne stanoveného času na overenie vozidla.

tachografy Mototach_iconsArtboard 1 copy 180
3. Oznámenie chýb a typ tachografu

Ak tachograf vykazuje chyby, alebo zvláštne správanie oznámte to telefonicky pri objednávke. Vieme sa tak na overenie pripraviť alebo riešiť vzniknutú situáciu ešte pred dňom overenia, čím vám ušetríme veľa času, starostí a kilometrov.

Ako sa pripraviť na overenie tachografu

mototach_iconArtboard 1 copy 190
4. Pripraviť dokumenty

1. Osvedčenie o evidencii (veľký technický preukaz) originál alebo  jeho kópia alebo čitateľná kópia z oboch strán. Je možnosť zaslať aj na email tp@mototach.sk
2. Malý technický preukaz – v prípade, že nemáte originál veľkého technického preukazu.
3. Zamietací list na tachograf (ak bol vystavený).

mototach_iconArtboard 1 copy 200
5. Kontrola vozidla

1. Opotrebovanie pneumatík – Overenie tachografu nie je možné vykonať ak dezén pneumatiky je menší ako 3mm
2. Rozmer pneumatík osadených na hnacej náprave musí byť totožný s rozmerom zapísaným na v TP.

Ak rozmer nie je zapísaný v TP, nie je možné vykonať overenie tachografu
3. Stav tachografu a požiadavky na overenie ako napr. zmena osvetlenie či prehodenie aktivít pri vypnutí kľúča je potrebné oznámiť pred začatím overenia.

mototach_iconArtboard 1 copy 210
6. Pristavenie vozidla

1. Pristavte vozidlo na našu adresu, s nezaťaženým (bez nákladu) vozidlom, s odpojením návesom (náves je možné odpojiť aj u nás). 2. Vytiahnite si vašu kartu vodiča z tachografu a zoberte si ju zo sebou (k overeniu nie je potrebná). 3. Kľúče a potrebné dokumenty odovzdajte zodpovednej osobe na pobočke mototach

mototach_iconArtboard 1 copy 230

Dostavenie sa na termín

Presné dostavenie sa na termín hrá v našom časovom harmonograme dôležitú úlohu. Vďaka ohľaduplnosti vozidiel počas dňa, je možné brať pristavené vozidlá v presne stanovený čas. Na vozidlá máme vyharedených 60 minút. Vďaka pristaveniu vozidla na dohodnutý termín, vieme dodržať stanovené časy. Ak nie je možné pristaviť vozidlo na dohodnutý termín, oznámte tak čo najskôr, aby sme mohli váš termín nahradiť iným vozidlom a obslúžiť zákazníkov, čakajúcich na volný termín.

Pred tebou ľudia čítali

Veľký technický preukaz a rýchlosť auta

Objednaj sa e-mailom, na facebooku alebo nám rovno zavolaj a nájdeme spolu vhodný termín

Overenie, diagnostika tachografov ale aj podávanie kariet vodičov a mnoho iného! Prídi sa nám ukazáť a pomôžeme so všetkým.